Arkiva Kategorie: Pyetje dhe përgjigje

A ESHTE MARTESA FARZ APO SUNET?

Pyetje:A është martesa Farz apo Sunet? Përgjigje:Kjo(Martesa) është Farz (obligim). Martesa është, sipas besimit tim, Farz (obligim) dhe jo vetëm një Sunet (i rekomanduar). Shejh el-Albani (rahimahullah) Silsilat ul-Huda ua-n-Nur – Kaseta Nr. 224, Pyetja #21.

Postuar tek Pyetje dhe përgjigje | Lini një koment

A prishet abdesti nga dalja e gjakut?

A prishet abdesti nga dalja e gjakut? Pyetje: A prishet abdesti nga dalja e gjakut? Përgjigje: Dijetarët kanë shfaqur mendime të ndryshme lidhur me këtë temë. Dijetarët e medhhebit hanefi janë të mendimit se dalja e gjakut, qoftë në sasi … Vazhdoni leximin

Postuar tek Fikhu, Pyetje dhe përgjigje, Uncategorized | Lini një koment

Nën hijen e kujt?

Nën hijen e kujt? Pyetje: “Profeti salAllahu alejhi ue selem ka thënë: “Shtatë persona do të jenë nën hijen e Allahut në Ditën kur nuk ka hije tjetër pos hijes së Tij …” Është e njohur përgjithësisht se është trupi … Vazhdoni leximin

Postuar tek Akide, Pyetje dhe përgjigje, Uncategorized | Lini një koment

Këshilla e shejh Albanit ndaj të rinjve emocionues (të dhënë) pas xhihadit

Këshilla e shejh Albanit ndaj të rinjve emocionues (të dhënë) pas xhihadit Pyetësi: Është një pyetje tjetër në lidhje me çështjen e vëllezërve në Bosnje, kam dëgjuar së ju i keni thënë një vëllai nga ata që dëshironin të shkonin … Vazhdoni leximin

Postuar tek Metodologji, Pyetje dhe përgjigje, Uncategorized | Lini një koment

Të argumentuarit me veprimin e Aishes radijAllahu anha dhe Seid ibën Xhubejrit radijAllahu anhu, që kinse lejohet kryengritja (huruxhi) ndaj pushtetarëve!

Të argumentuarit me veprimin e Aishes radijAllahu anha dhe Seid ibën Xhubejrit radijAllahu anhu, që kinse lejohet kryengritja (huruxhi) ndaj pushtetarëve!                                       … Vazhdoni leximin

Postuar tek Metodologji, Pyetje dhe përgjigje, Të ndryshme | Lini një koment

CILI ËSHTË QËNDRIMI I EHLI SUNETIT RRETH PRIVILEGJIT TE HILAFETIT TË ALIUT RADIALLAHU ANHU PARA OTHMANIT RADIALLAHU ANHU

CILI ËSHTË QËNDRIMI I EHLI SUNETIT RRETH PRIVILEGJIT TE HILAFETIT TË ALIUT RADIALLAHU ANHU PARA OTHMANIT RADIALLAHU ANHU Pyetësi: E shohim se disa prej dijetarëve të hadithit e kanë privilegjuar (preferuar) Ali Ibn Ebi Talibin para Uthmanit (Allahu qoftë i … Vazhdoni leximin

Postuar tek Pyetje dhe përgjigje, Të ndryshme | Lini një koment

Personi merr ndihmë sociale nga qeveria jobesimtare

Personi merr ndihmë sociale nga qeveria jobesimtare Pyetje: Personi merr ndihmë sociale nga qeveria jobesimtare në bazë të asaj se ai nuk punon. E nëse ai gjen punë kjo ndihmë sociale i ndërpritet atij, porse ai punon në mënyrë të … Vazhdoni leximin

Postuar tek Pyetje dhe përgjigje | Lini një koment

A munden njerëzit t’i shohin melaiket?

A munden njerëzit t’i shohin melaiket? Pyetësi: A munden njerëzit t’i shohin melaiket? Albani: Në formën në të cilën i ka krijuar Allahu, jo. Në forma të cilat ata mund të imitojnë, natyrisht. Dhe Aishja, radiAllahu anha, dhe të tjerët … Vazhdoni leximin

Postuar tek Akide, Enciklopedia, Pyetje dhe përgjigje | Lini një koment

A ka mundësi që xhindi i njeriut të bëhet i dukshëm?

A ka mundësi që xhindi i njeriut të bëhet i dukshëm? Pyetësi: Të gjithë kanë një (xhin) shoqërues, a ka mundësi që shoqëruesi të jetë i dukshëm për syrin (qoftë në formën e tyre) të vërtetë apo ndonjë formë tjetër? … Vazhdoni leximin

Postuar tek Akide, Enciklopedia, Pyetje dhe përgjigje | Lini një koment

Si të veprojmë nëse në rrugë gjejmë një shumë të vogël parash?

Si të veprojmë nëse në rrugë gjejmë një shumë të vogël parash? Pyetje: Njëri pyet nëse në rrugë gjej para apo gjëra tjera që nuk kanë vlerë, si të veproj me to? Përgjigje: Nëse është ashtu siq përmendët, atëherë nëse … Vazhdoni leximin

Postuar tek Pyetje dhe përgjigje | Lini një koment