Arkiva Mujorë: Tetor 2011

Dëshira për t’u martuar me nxënësin e dijes

Dëshira për t’u martuar me nxënësin e dijes Silsilat ul-hudaa wa nnoor, tape no. 345/7 Përktheu: Ebu Ensarij Avni ibn Tahir Xhemajli Pyetja: “A lejohet për gruan ti vërë kusht atij që i propozon martesë se ai duhet të jetë … Vazhdoni leximin

Postuar tek Pyetje dhe përgjigje | 5 Komente

Kur ai ishte operuar …

Kur ai ishte operuar  … Përktheu: Ebu Ensarij ( A.Xh) Burimi: http://shaikhalbaani.wordpress.com/ Dr Abdul-Aziz es-Sadhani ka thënë: “Shejhu Isam Hadi tha,” Kur Shejhu ynë, Allahu e mëshiroftë, u shtrua në spital e kam vizituar atë dhe e pyeta se si është. Ai e falënderoi Allahun dhe pastaj tha: “Deri më tani ata kanë kryer më shumë … Vazhdoni leximin

Postuar tek Fragmente nga jeta e shejh Albanit, Jeta e Imam Albanit | ! Koment

Hadithi ”Kërkoje diturinë qoftë edhe në Kinë”

Hadithi ’’Kërkoje diturinë qoftë edhe në Kinë’’ E ka Transmetuar Ibn Adij 2/207 dhe Ebu Nuajm ne Akhbarr Asbahan me rruge te tjera dhe te gjitha keto te tjerat me shtese”se me te vertete kerkimi i dijes eshte detyre e … Vazhdoni leximin

Postuar tek Hadith | Lini një koment

Shkurtimi i namazit në udhëtim, a është vaxhib apo synet?

Shkurtimi i namazit në udhëtim, a është vaxhib apo synet?

Postuar tek Video | Lini një koment

Shejhu i kthehet prapë temës së „Mefhum el Muhalefe‟ dhe pohon që është argument

Shejhu i kthehet prapë temës së „Mefhum el Muhalefe‟ dhe pohon që është argument

Postuar tek Video | Lini një koment

Një fëmijë pyet shejh Albanin

Një fëmijë pyet shejh Albanin

Postuar tek Video | Lini një koment

Përsëritja e tejemumit për çdo namaz

Përsëritja e tejemumit për çdo namaz Burimi: Fatwa-Online Shejh Muhammed Nasiruddin el-Albani Pyetje: A duhet që të përsëritet tejemumi për çdo namaz, apo mjafton vetëm një here për veprimin e farzeve apo namazeve vullnetare[sunetet]? Përgjigje: Derisa nuk gjen ujë, mund … Vazhdoni leximin

Postuar tek Pyetje dhe përgjigje | ! Koment

Çështje e rëndësishme që rrallëherë përmendet nga dijetarët rreth ndarjes së Synetit

Çështje e rëndësishme që rrallëherë përmendet nga dijetarët rreth ndarjes se sunnetit

Postuar tek Video | Lini një koment

Bazat e metodologjisë selefite – Doracak islamik për reformë

Bazat e metodologjisë selefite – Doracak islamik për reformë Nga Imam Muhamed Nasirud-Din el-Albani Shkoqitur nga një ligjëratë e dhënë nga muhadithi i madh i kohës sonë, që shpjegon parimet themelore të thirrjes selefite Pyetja 5: Allahu ju shpërbleftë, o … Vazhdoni leximin

Postuar tek Metodologji, Pyetje dhe përgjigje | Lini një koment

Shejkh Albani (rahimehullah) “A kanë mundësi te kthehen shpirtat”?

Shejkh Albani (rahimehullah) “A kanë mundësi te kthehen shpirtat”?

Postuar tek Video | Lini një koment