Arkiva Kategorie: Hadithe të dobëta/shpifura

Ashtu siç jeni i keni edhe udhëheqësit

Shejh Albani thotë: nuk është i saktë hadithi: “ashtu siç jeni i keni edhe udhëheqësit”. Më pas as kuptimi i tij nuk është i saktë nëse përgjithësohet, sepse historia na tregon se ndodhë që pas një udhëheqësi të keq vie … Vazhdoni leximin

Postuar tek Hadithe të dobëta/shpifura, Metodologji, Thënie të imam Albanit | Lini një koment

Disa këmbëngulin se çdo gjë që është në Sahihejn është e saktë !

Disa këmbëngulin se çdo gjë që është në Sahihejn është e saktë ! Disa të rinj që janë të përkushtuar me fanatizëm ndaj Sahih el-Buhariut, po ashtu edhe Sahih Muslimit, janë injorantë dhe këmbëngulin që çdo gjë në to është … Vazhdoni leximin

Postuar tek Citate, Hadithe të dobëta/shpifura, Të ndryshme, Uncategorized | Lini një koment

Dispozita e fshirjes së gjymtyrëve të trupit pas marrjes së abdesit ! Shejh Albani më librin “Vargu i haditheve të dobëta” 4/128 thotë: Është e lejuar që besimtari musliman t’i fshijë pjesët e trupit (dmth pas marrjes së abdesit), mirëpo … Vazhdoni leximin

Postuar tek Fikhu, Hadithe të dobëta/shpifura | Lini një koment

Hadithi i cili urdhëron rebelimin kundër pushtetarit

Hadithi i cili urdhëron rebelimin kundër pushtetarit  Imam Muhammed Nasir-ud-Din el-Albani (vdiq. 1420) Burimi: Silsilat-ul-Ahadith es-Sahihah (7/1/21) Përgatiti: http://www.perlat-muslimane.com Pastaj kam gjetur një hadith që duket kundërshtues ndaj hadithit të Auf bin Malikut, i cili ndalon revoltën e armatosur kundër … Vazhdoni leximin

Postuar tek Hadithe të dobëta/shpifura, Metodologji, Uncategorized | Lini një koment

“Bartja e shkopit është shenjë e besimtarit dhe traditë e profetëve”

Thënia: “Bartja e shkopit është shenjë e besimtarit dhe traditë e profetëve” Është thënie e shpikur, e nuk është thënie profetike. Silsile Daifeh 535 Albani rahimehullah Hoxhë Zejd Haziri -FB

Postuar tek Hadithe të dobëta/shpifura, Uncategorized | Lini një koment

RISHIKIMI I “SILSILETU DAIFAH” NGA ANA E SHEJH MESH’HURIT(Allahu e Ruajtë)

 RISHIKIMI I “SILSILETU DAIFAH” NGA ANA E SHEJH MESH’HURIT(Allahu e Ruajtë) Thotë shejh Meshhur Hasen Al Selman (Allahu e ruajt): “Më la si detyrë shejhu ynë -imam Albani- Allahu e mëshiroftë që të rishikoja një prej vëllimeve të librit Silsiletu … Vazhdoni leximin

Postuar tek Hadithe të dobëta/shpifura, Këshilla nga shejh Albani | Lini një koment

Nuk ka argument për ngritjen e duarve në lutje pas namazit

Nuk ka argument për ngritjen e duarve në lutje pas namazit “Nuk ka asgjë të vërtetuar nga i Dërguari i All-llahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem që ai i ka ngritur duart pas namazit(në lutje). Ajo që Imami dhe namazfalësit e bëjnë … Vazhdoni leximin

Postuar tek Bidatet, Citate, Fikhu, Hadithe të dobëta/shpifura, Të ndryshme | Lini një koment

HADITHI ME KËTË TEKST “Brezi më i mirë është brezi im…” NUK KA BAZË

HADITHI ME KËTË TEKST “Brezi më i mirë është brezi im…” NUK KA BAZË Është përhapur në gjuhët e shumë prej nxënësve dijes, ligjëruesve dhe imamëve të xhamive, në ligjërat dhe hutbet e tyre, hadithi: “Brezi më i mirë është … Vazhdoni leximin

Postuar tek Hadithe të dobëta/shpifura | Lini një koment