Arkiva Mujorë: Dhjetor 2012

Asnjëri prej Sahabëve nuk ka thënë: “Unë jam Bekri… Unë jam Umeri…’

Asnjëri prej Sahabëve nuk ka thënë: “Unë jam Bekri… Unë jam Umeri…’ “Kur Sahabët vinin tek ndonjë çështje për të cilën nuk e dinin rregullin apo gjykimin rreth saj, ata kur e takonin e pyesnin Ebu Bekrin, ata e pyesnin … Vazhdoni leximin

Postuar tek Thënie të imam Albanit | Lini një koment

Dy rekate namaz pas lindjes së diellit

Dy rekate namaz pas lindjes së diellit Muhamed Nasirudin Albani –Allahu e mëshiroftë- në librin “Irvaul Galil fi tahrixhi Ehadithi Menari Es Sebil” thotë: -Dobi- Transmeton Bejhakiu me zinxhir transmetimi të vërtetë nga Sa’id ibën El Musejib se ka parë … Vazhdoni leximin

Postuar tek Fikhu | ! Koment

Shejh Mesh’huri per kontrollimin e “Silsile Daifa” te shejh Albanit

Shejh Mesh’huri per kontrollimin e “Silsile Daifa” te shejh Albanit Shejh Meshhur Hasen ka thene: “Kam qajtur kur ma ka dorezuar shejh Albani pjesen e peste te “Silsile Daife” per ta kontrolluar e pergaditur per botim, libri ishte shkruar ne … Vazhdoni leximin

Postuar tek Të tjerët për Imam Albanin | Lini një koment

POZITA E SHEJHUT TONË NË MESIN E ULEMAVE

POZITA E SHEJHUT TONË NË MESIN E ULEMAVE (1) Përktheu: Avni Xhemajli ( Ebuensarij)  Pyetja(Ali Hasen el-Halebi): Allahu ju ruajt o shejhu ynë! Gjatë haxhit vëllai ynë dr. Ebu Suhajbi, Allahu e shpërbleftë me mirësi, na këshilloi që të vizitonim … Vazhdoni leximin

Postuar tek Metodologji | Lini një koment

Të mbështetesh në saktësimin e haditheve nga ana e shejh Albanit (Allahu e mëshiroftë)

Të mbështetesh në saktësimin e haditheve nga ana e shejh Albanit (Allahu e mëshiroftë) Shejh AbdulAziz bin Baz http://binbaz.org.sa/mat/19347 Pyetje: Çfarë mendon shkëlqesia juaj lidhur me të mbështeturit në saktësimin e haditheve nga ana e shejh Albanit? Përgjigje: Shejh Muhamed Nasirud-din El-Elbanij … Vazhdoni leximin

Postuar tek Të tjerët për Imam Albanin | Lini një koment

Disa thënie të shejh Albanit

Disa thënie të shejh Albanit Shejkh el-Albani (All-llahu e mëshiroftë!) ka thënë: ”Televizioni është një nga ndalesat më të mëdha që ekzistojnë sot.”   (Silsilat ul-Huda uen-Nur; 140) Shejkh el-Albani (All-llahu e mëshiroftë!) ka thënë:    ”Unë preferoj një sallatë me uthull, … Vazhdoni leximin

Postuar tek Thënie të imam Albanit | Lini një koment

Ngritja e argumentit dhe konsiderimi bidatxhi

Ngritja e argumentit dhe konsiderimi bidatxhi Imam Muhammed Nasiruddin el-Albani rahimehullah …Pyetësi: “Në qoftë se ka mundësi që Ehlus-Suneti t’ia kenë ngritur atij argumentet (i është sqaruar e vërteta) në atë që ai ka kundërshtuar metodologjinë e Ehlus-Sunetit, porse ai … Vazhdoni leximin

Postuar tek Metodologji, Pyetje dhe përgjigje | Lini një koment