Arkiva Mujorë: Korrik 2012

Mbajtja e Kur’anit në dorë pas Imamit…?

Mbajtja e Kur’anit në dorë pas Imamit…? Pyetësi: A është e lejuar që dikush, të mbaj Kur’anin në dorë pas Imamit -posaçërisht në namazin e Taravive- dhe të lexoj prej tij për të ndjekur recitimin e Imamit? Imam el-Albani: Jo, … Vazhdoni leximin

Postuar tek Fikhu, Pyetje dhe përgjigje | Lini një koment

Nëntë thëniet më të famshme kundër shejh Albanit, dhe refuzimi i tyre IV

Nëntë thëniet më të famshme kundër shejh Albanit, dhe refuzimi i tyre IV Nga Shejh Muhamed ibn ‘Umer Bazmul 7 – Pretendimi i tyre se: Ai është i butë në autencitetin e traditave Kjo  po ashtu është diçka relative, e … Vazhdoni leximin

Postuar tek PDF, Të tjerët për Imam Albanin | Lini një koment

A konsiderohet aleanca me pabesimtarët dalje nga feja?

A konsiderohet aleanca me pabesimtarët dalje nga feja? Imam Albani rahimehullah Pyetësi: Shejh, sa i përket kërkimit të ndihmës nga mushrikët(politeistët) dhe aleancës me mushrikët(politeistët), a numrohet kjo në renegim(rid’de-dalje nga feja) apo jo? El-Albani: Përgjigjja…supozojm se pyetësi beson sikur … Vazhdoni leximin

Postuar tek Akide, Pyetje dhe përgjigje | 3 Komente

Nëntë thëniet më të famshme kundër shejh Albanit, dhe refuzimi i tyre III

Nëntë thëniet më të famshme kundër shejh Albanit, dhe refuzimi i tyre III Nga Shejh Muhamed ibn ‘Umer Bazmul 5 – Rreth pretendimit të tyre se : Ai nuk ka respekt për dijetarët dhe nuk e njeh gjendjen e tyre … Vazhdoni leximin

Postuar tek Të tjerët për Imam Albanin | ! Koment

Nëntë thëniet më të famshme kundër shejh Albanit, dhe refuzimi i tyre II

Nëntë thëniet më të famshme kundër shejh Albanit, dhe refuzimi i tyre II Nga Shejh Muhamed ibn ‘Umer Bazmul  Përktheu: Ebu Ensarij Avni ibn Tahir Xhemajli  Me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirëplotit 4 – Pretendimi i tyre se ai: Nxjerr … Vazhdoni leximin

Postuar tek Të tjerët për Imam Albanin | Lini një koment

Nëntë thëniet më të famshme kundër shejh Albanit, dhe refuzimi i tyre

Nëntë thëniet më të famshme kundër shejh Albanit, dhe refuzimi i tyre  Nga Shejh Muhamed ibn ‘Umer Bazmul  Përktheu: Ebu Ensarij Avni ibn Tahir Xhemajli  Me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirëplotit   Selati dhe salami qofshin mbi të dërguarin e … Vazhdoni leximin

Postuar tek Të tjerët për Imam Albanin | Lini një koment

“Jeta e shejh Albanit (Allahu e mëshiroftë) Pyetje dhe përgjigje” libri PDF

Jeta e shejh Albanit-Pyetje dhe Përgjigje

Postuar tek Jeta e Imam Albanit, PDF | Lini një koment

Burgosja e tij

“Jeta e shejh Albanit (Allahu e meshiroftë)- Pyetje dhe përgjigje“ XXV                                                           … Vazhdoni leximin

Postuar tek Jeta e Imam Albanit | ! Koment

Shejh Albani rreth Ensarus-Suneh el Xhemah Muhamedije

Shejh Albani rreth Ensarus-Suneh el Xhemah Muhamedije  Pyetësi: Më tregoni mendimin tuaj në lidhje me Ansarus-Suneh el-Xhemah Muhamedijeh [në Egjipt] dhe pastaj do t’ju bëjë pjesën tjetër të pyetjes!  Al-Albani: Merrni nga dituria e tyre por lini veprimet e tyre. … Vazhdoni leximin

Postuar tek Grupacionet, Pyetje dhe përgjigje | Lini një koment

Emigrimi i tij në Jordani dhe shërbimi sekret

“Jeta e shejh Albanit (Allahu e meshiroftë)- Pyetje dhe përgjigje“ XXIV Emigrimi i tij në Jordani dhe shërbimi sekret Al-Huwaini: Në disa prej librave tuaj ju keni përmendur hyrjen tuaj në Aman, Jordani dhe pastaj kthimin tuaj sërish në Siri … Vazhdoni leximin

Postuar tek Jeta e Imam Albanit | Lini një koment