Arkiva Mujorë: Shkurt 2012

Fetwa:Kush janë pasuesit e kur’anit dhe sunnetit?

Postuar tek Video | Lini një koment

Fetwa: Betimi në dicka tjetër pos All-llahut –

Postuar tek Video | Lini një koment

Detergjenti dhe sapuni me aromë parfumi

Detergjenti dhe sapuni me aromë parfumi  Pyetje: A është e lejueshme për gruan që t’i pastrojë rrobat ose duart e saj me detergjent ose sapun që përmbajnë aromë parfumi dhe të dalë jashtë shtëpisë ku mund të ecën pranë burrave … Vazhdoni leximin

Postuar tek Motra Muslimane, Pyetje dhe përgjigje | Lini një koment

Udhëzim për studentët si ta kryejnë Umren dhe Haxhin nga Imam Albani (Allahu e mëshiroftë)

Udhëzim për studentët si ta kryejnë Umren dhe Haxhin

Postuar tek Video | Lini një koment

Dy rekate sunnet pas namazit të ikindisë(sunnet i harruar)

Dy rekate sunnet pas namazit të ikindisë(sunnet i harruar) Shejh Albani në es-Sahîha (6/2/1013-1014) : ”… përmbledhtas: nga çfarë parapriu, dy rekatet mbas ikindisë janë sunet, nëse falen së bashku me ikindinë para se dielli të bëhet i verdhë … … Vazhdoni leximin

Postuar tek Fikhu, Ringjalle një sunnet | Lini një koment

Pyetje rreth tregimit që i mveshet Ibn Tejmijes kur ka sqaruar zbritjen e Allahut të lartësuar

Pyetje rreth tregimit që i mveshet Ibn Tejmijes kur ka sqaruar zbritjen e Allahut të lartësuar

Postuar tek Video | Lini një koment

Urdhërimi i pasimit të sunnetit tek shqiptarët

Urdhërimi i pasimit të sunnetit tek shqiptarët Imam Albani (rahimehullah) ka thënë: “Ende pa filluar ti urdhërosh shqiptarët që të pasojnë Sunnetin ata vetëm se kanë filluar që të luftojnë. Nëse arabët e luftojnë Sunnetin, e çfarë të themi për … Vazhdoni leximin

Postuar tek Citate | ! Koment

Makina e Imam Albanit u godit nga tre plumba

Makina e Imam Albanit u godit nga tre plumba Imam Albani (rahimehullah) ka thënë: “Me 3 Sefer të vitit 1399, unë gati rash viktimë e snajperistëve në Bejrut. Makina ime u godit me tre plumba, por unë dhe familja ime … Vazhdoni leximin

Postuar tek Citate | Lini një koment

A lejohet që gratë t’i lyejnë sytë me të zezë?

A lejohet që gratë t’i lyejnë sytë me të zezë? 

Postuar tek Video | Lini një koment

Imam Albani u takua me njërin nga udhëheqësit e partisë islame

Imam Albani u takua me njërin nga udhëheqësit e partisë islame Shejh Albani, në një rast, u takua me njërin prej udhëheqësve të partive islame. Shejhu kishte njohuri të hollësishme rreth veprimtarisë së tyre dhe kishte marrë vesh se përkrahësit … Vazhdoni leximin

Postuar tek Të ndryshme | Lini një koment