Arkiva Mujorë: Nëntor 2011

Hyrja në kuvend

Hyrja në kuvend Kaseta nr 737_02 (www.alalbany.net) Pyetje:Unë e mora vesh përgjigjen tuaj në lidhje me hyrjen në kuvend por kam një pyetje specifike. Në vendin tonë ka “ahbash” (1)   dhe ata hyjnë në kuvend dhe ndryshojnë shumë gjëra … Vazhdoni leximin

Postuar tek Metodologji, Pyetje dhe përgjigje | Lini një koment

Cili është gjykimi për ata që kanë vdekur duke iu lutur të vdekurve

Cili është gjykimi për ata që kanë vdekur duke iu lutur të vdekurve Muhammed Nasiruddin el-Albani(Allahu e Mëshiroftë) (Kaseta 95, El-Huda Uen-Nur) Pyetje: Cili është gjykimi për ata të vdekur që kanë vdekur duke iu lutur të vdekurve, nëse besonin … Vazhdoni leximin

Postuar tek Akide, Metodologji, Pyetje dhe përgjigje | ! Koment

Paraqitja e argumenteve sipas imam Albanit

Paraqitja e argumenteve sipas imam Albanit (Kaseta 616, El-Huda Uen-Nur). Pyetje: A ka dallim ne Sheriat mes paralajmerimit ose paraqitjes se argumentit dhe paraqitjes se argumentit dhe të kuptuarit të saj, derisa kjo të jetë një nga shkaqet e paraqitjes … Vazhdoni leximin

Postuar tek Akide, Metodologji, Pyetje dhe përgjigje | Lini një koment

Emigrimet e shumta të Imam Albanit

Emigrimet  e shumta të Imam Albanit          I Lartëmadhëruar është Allahu që sprovon robërit e Tij me shumë gjëra,qofshin ata edhe Pejgamber, Sahabe, Dijetar,poashtu edhe Imam Albani që nga fëmijëria u sprovua me sprova të ndryshme,e prej tyre shumë emigrime … Vazhdoni leximin

Postuar tek Jeta e Imam Albanit | ! Koment

A lejohet shkurtimi i mjekrrës?

A lejohet shkurtimi i mjekrrës? Shejh Albani, Allahu e meshirofte, ne librin “Silsiletu el Ehadith ed Daife”, nen hadithin me nr. 2355, thote: “Dije se nuk ka ardhur ndonje hadith i sakte nga Pejgamberi (salallahu alejhi ue selem) ne lidhje … Vazhdoni leximin

Postuar tek Fikhu | Lini një koment

Shejh Albani duke thirrur Ezanin.

Shejh Albani duke thirrur Ezanin

Postuar tek Video | Lini një koment

“Kush Janë Të Huajt.”(guraba)-Shejkh Albani Rahimehullah….

“Kush Janë Të Huajt.”(guraba)-Shejkh Albani Rahimehullah…. Të huajt, Ka thënë Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem): “Filloi Islami si diçka e huaj dhe do të kthehet si i huaj. Qoftë Tuba për të huajt.“ Kuptimi i të huajve. … Vazhdoni leximin

Postuar tek Metodologji | Lini një koment

Këshilla e Imam Albanit Drejtuar Ummetit

Këshilla e Imam Albanit Drejtuar Ummetit Falenderimet i takojnë vetëm Allahut, Atë e falenderojmë e prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje prej Tij nga të këqiat e veteve dhe punëve tona. Kënd Allahu e udhëzon nuk ka humbje … Vazhdoni leximin

Postuar tek Këshilla nga shejh Albani | Lini një koment

A lejohet që gruaja të thotë amin me zë të lartë gjatë namazit me xhematë

A lejohet që gruaja të thotë amin me zë të lartë gjatë namazit me xhematë Pyetësi: A është e lejueshme për një grua të thotë “Amin” me zë të lartë gjatë namazit me xhematë? Imam Albani: Kjo i lejohet vetëm … Vazhdoni leximin

Postuar tek Pyetje dhe përgjigje | Lini një koment

Obligimi i shërbimit të gruas ndaj burrit të saj

Obligimi i shërbimit të  gruas ndaj burrit të saj Thashë(Albani) : Hadithet argumentojnë dukshëm obligimin e bindjes së gruas ndaj burrit të saj dhe për shërbimin ndaj tij, varësisht nga mundësitë e saj. Nuk ka dyshim se në vendin e … Vazhdoni leximin

Postuar tek Motra Muslimane | ! Koment