Arkiva Mujorë: Korrik 2011

Gjykimi mbi atë që tall fenë dhe besimtarët

Gjykimi mbi atë që tall fenë dhe besimtarë Përktheu: Avni Xhemajli (Ebuensarij)  Pyetësi: Tallja e fesë që është përmendur në thënien e Tij, subhane we teala : Thuaj: “A me All-Allahun, librin dhe të dërguarin e Tij talleni?” Mos kërkoni … Vazhdoni leximin

Postuar tek Akide | ! Koment

A është autentik hadithi: “ Çdo profet e ka një burim ( Haud) përveç Salihut alejhi selam. Sepse burimi i tij ishte sisa e devesë së tij?

A është autentik hadithi:  “ Çdo profet e ka një burim ( Haud) përveç Salihut alejhi selam. Sepse burimi i tij ishte sisa e devesë së tij?  Përktheu: Avni Xhemajli (Ebu Ensarij) Pyetësi: Është përmendur në Sunenin e Barbaharit … … Vazhdoni leximin

Postuar tek Hadith | ! Koment

Koha kur Aishja qeshi aq shumë saqë koka i ra në prehrin e profetit

Koha kur Aishja qeshi aq shumë saqë koka i ra në prehrin e profetit Përktheu: Avni Xhemajli ( Ebu Ensarij) Transmetohet nga Urwah se Aishja ka thënë: “ Pash se profeti ishte në humor të mirë dhe i thash: O … Vazhdoni leximin

Postuar tek Ringjalle një sunnet | Lini një koment

Përse Rafidet e urrejnë Ebu Hurejren?

Përse Rafidet e urrejnë Ebu Hurejren? Pyetja: Rafidinjet e urrejnë Ebu Hurejren, pse ndodh kjo o shejhu ynë? Albani: Sepse i ka asgjësuar ata në shumë hadithe që ai ka transmetuar. Allahu qoftë i kënaqur prej tij. Al-Hudaa wen-Nur, 445.

Postuar tek Akide | Lini një koment

Bisedë me gruan e shejh Albanit IV

Bisedë me gruan e shejh Albanit IV Përktheu: Avni Xhemajli ( Ebuensarij) Si e ndihmonte Umu el Fadl shejhun në diturinë e tij? ““Nënë e nderuar, a kishit ndonjë rol në arritjen e shkallës që dijetari ynë shejh Albani arriti … Vazhdoni leximin

Postuar tek Jeta e Imam Albanit | Lini një koment

Bisedë me gruan e shejh Albanit III

Bisedë me gruan e shejh Albanit III Përktheu: Avni Xhemajli ( Ebuensarij) “Nëna jonë fisnike, ne do të donim që të na jepni një përshkrim të një dite të plotë nga jeta e tij, Allahu pastë mëshirë ndaj tij, që … Vazhdoni leximin

Postuar tek Jeta e Imam Albanit | Lini një koment

Bisedë me gruan e shejh Albanit II

Bisedë me gruan e shejh Albanit II Përktheu: Avni Xhemajli ( Ebuensarij) A e ndihmonte familjen apo i neglizhonte ata si pasojë e angazhimit të tij në mësimdhënie? “A mundeni , oj hallë, të na tregoni shkurt për kohen që … Vazhdoni leximin

Postuar tek Jeta e Imam Albanit | Lini një koment

Bisedë me gruan e shejh Albanit

Bisedë me gruan e shejh Albanit I Përktheu: Avni Xhemajli ( Ebu Ensarij) “A mund të na tregoni vendin e lindjes?” Jusra Abdu Rrahman Abidin, Umm el-Fadl. Vendi i lindjes: Salt [Jordani], dhe në çertifikatën e lindjes shkruhet Jerusalem, 1929. … Vazhdoni leximin

Postuar tek Jeta e Imam Albanit | Lini një koment