Arkiva Mujorë: Prill 2014

LARGOHUNI NGA ASHPËRSIA DHE BËHUNI TË BUTË ME KUNDËRSHTARËT

LARGOHUNI NGA ASHPËRSIA DHE BËHUNI TË BUTË ME KUNDËRSHTARËT Shejh Albani këshillon Shejh Rabian që të sillet më butë me kundërshtarët

Postuar tek Video | Lini një koment

Nxitimi i të rinjve në përjashtimin e njerëzve nga suneti (tebdië)!

Nxitimi i të rinjve në përjashtimin e njerëzve nga suneti (tebdië)! Prej gabimeve të rënda që ndodhin sot, ku rinia që janë të kapur për feje, të cilët i përmbahen Kuranit dhe sunenit siq mendojnë ata, bien në kundërshtime me … Vazhdoni leximin

Postuar tek Metodologji | Lini një koment

Përmirësimi i shoqërisë-DËLIRJE dhe EDUKIM

Përmirësimi i shoqërisë-DËLIRJE dhe EDUKIM Imam Albani (Allahu e mëshiroftë!) thotë : “Përmisimi sot nuk fillon me protesta (demonstrata) dhe duke dalur kundër udhëheqësit jobesimtarë, e aq më shumë me kryengritje ndaj udhëheqësit fasik (të prishur). Porse përmisimi fillon, ashtu … Vazhdoni leximin

Postuar tek Citate | Lini një koment

Dallimi mes atij që ka rënë në bidat dhe atij që është bidatxhi

Dallimi mes atij që ka rënë në bidat dhe atij që është bidatxhi “Nuk e shpallim bidatxhi atë që ka folur në kundërshtim me tekstin (ajet apo hadith), megjithese themi se fjala e tij është bidat. Unë bëj ndarjen mes … Vazhdoni leximin

Postuar tek Metodologji | Lini një koment

{FOTO E BALLINËS} 3. Bidatet e Xhumasë

Librat e Imam Albanit rahimehUllah të përkthyera në gjuhën shqipe 3. Bidatet e Xhumasë

Postuar tek Foto të librave të përkthyera | Lini një koment

Ai që ka devijuar në një çështje të metodologjisë (menhexhit)

Ai që ka devijuar në një çështje të metodologjisë (menhexhit) Pyetje: Disa thonë se: devijimi në një çështje të metodologjisë (menhexhit) dmth devijim në tërë metodologjinë, andaj a është e saktë kjo? Përgjigje: Këtyre ua kthejmë mallin mbrapsht, sepse nuk … Vazhdoni leximin

Postuar tek Metodologji, Pyetje dhe përgjigje | Lini një koment

Imam Albani për Tesbihtë

Imam Albani për Tesbihtë Imam Albani (Allahu e meshirofte!): Tesbihte jane bidat. Ato nuk kane ekzistuar ne kohen e Profetit salAllahu alejhi ue selem por jane shpikur pas tij. “Es silsiletu ed daife” (1/110). Burimi: FB Shejkh Muhammed Nasiruddin El … Vazhdoni leximin

Postuar tek Citate | Lini një koment

{FOTO E BALLINËS} 2. Paralajmërim per falesin te mos i kthej varret ne xhamia

Librat e Imam Albanit rahimehUllah të përkthyera në gjuhën shqipe  2. Paralajmërim per falesin te mos i kthej varret ne xhamia

Postuar tek Foto të librave të përkthyera | Lini një koment

Shejh Albani në lidhje me dyshimin: Allahu na ka quajtur neve Musliman pra pse ta përdorim termin “Selefi” ?

Shejh Albani në lidhje me dyshimin: Allahu na ka quajtur neve Musliman pra pse ta përdorim termin “Selefi” ? Këtij dyshimi shumë mirë i është përgjigjur Imam El-Albani (Allahu e mëshiroftë) në diskutimin e tij me një person në lidhje … Vazhdoni leximin

Postuar tek Metodologji | Lini një koment

{FOTO E BALLINËS} 1. Forma e Namazit

Librat e Imam Albanit rahimehUllah të përkthyera në gjuhën shqipe  1. Forma e Namazit  

Postuar tek Foto të librave të përkthyera | Lini një koment