Arkiva Mujorë: Maj 2013

Kush i parapriu Imam Albanit në lidhje me ndalesën e agjërimit ditën e Shtunë edhe nëse i bjen të jetë Dita e Arafatit ose Dita e Ashureve ?

Kush i parapriu Imam Albanit në lidhje me ndalesën e agjërimit ditën e Shtunë edhe nëse i bie të jetë Dita e Arafatit ose Dita e Ashureve ? [1] Shejkh Mashhur Hasan El-Selman(Allahu e Ruajtë) “Vlefshmëria e një hadithi nuk … Vazhdoni leximin

Postuar tek Fikhu | Lini një koment

Këshilla e Shejkh Albanit për çdo Musliman në fytyrën e Tokës

Këshilla e Shejkh Albanit për çdo Musliman në fytyrën e Tokës ﺑﺳم ﷲ اﻟرﺣﻣن اﻟرﺣﯾم Imami rahimehUllah kishte thënë, “Këshilla ime për çdo Musliman në fytyrën e tokës, veçanërisht vëllezërit tanë të cilët ndajnë së bashku me neve thirrjen (davetin) … Vazhdoni leximin

Postuar tek Këshilla nga shejh Albani | Lini një koment

Përgjigjie ndaj atyre që akuzojnë Ehlu Sunnetin me irxha

Përgjigjie ndaj atyre që akuzojnë Ehlu Sunnetin me irxha Shejh Muhammed Nasiruuddin el-Albani rahimehUllah ﺑﺳم ﷲ اﻟرﺣﻣن اﻟرﺣﯾم Pyetësi: Shejkhu jonë, janë botuar disa libra të cilët flasin për çështjen e gjykimit (deklarimit) të tjerëve si pabesimtar (tekfir) dhe ata … Vazhdoni leximin

Postuar tek Akide | Lini një koment

Disa fjalë rreth jetës së shejh Albanit rahimehUllah

Disa fjalë rreth jetës së shejh Albanit rahimehUllah Shejh Ali Hasen el-Halebi(Allahu e Ruajtë)

Postuar tek Video | Lini një koment

Përdorimi i mishit në vendet joislame

Përdorimi i mishit në vendet joislame Imam Muhammed Nasiruddin el-Albani rahimehUllah Mishi në vendet jo islame shikohet në këtë mënyrë: a. Nëse e din se është prerë në mënyr islame atëher është hallall konsumimi i tij. b. Nëse e dijm … Vazhdoni leximin

Postuar tek Fikhu | Lini një koment

Pyetje dhe përgjigje për jetën dhe historinë e Muhadithit shqiptar Muhamed Nasirudin Albani

EKSKLUZIVE Pyetje dhe përgjigje për jetën dhe historinë e Muhadithit shqiptar Muhamed Nasirudin Albani (Pjesa e parë) Pyetjeve iu përgjigj Shejh Isam ibën Musa Hadi, njëri nga dijetarët e Jordanisë, i cili posedon një sasi të librave të shkruara dhe … Vazhdoni leximin

Postuar tek Jeta e Imam Albanit | Lini një koment

A është e lejuar të blasfemoj mbi kafirin dhe mushrikun. Flet Kolosi Imam el-Albani

A është e lejuar të blasfemoj mbi kafirin dhe mushrikun Flet Kolosi Imam el-Albani Pyetje: “A është e lejuar të blasfemoj mbi kafirin dhe mushrikun dhe a është e lejuar t’i ofendoj ata?”  Imam Albani: “E gjithë kjo është e lejuar, sepse … Vazhdoni leximin

Postuar tek Akide, Pyetje dhe përgjigje, Video | Lini një koment

Çfarë thotë shejh Albani për veten e tij, pasi kishte arritur moshën 84 vjeçare?

Çfarë thotë shejh Albani për veten e tij, pasi kishte arritur moshën 84 vjeçare? Në librin “Sahihu Mevaridi Dhem’an”, shënohet hadithi që përcjell Ebu Hurejre radijAllahu anhu, ku Pejgamberi salallahu alejhi ue selem ka thënë: “Mosha e pjestarëve të umetit tim, … Vazhdoni leximin

Postuar tek Fragmente nga jeta e shejh Albanit, Hadith | Lini një koment