Arkiva Kategorie: Personalitete

Disa njerëz thonë se el-Albani e ka lavdëruar Sejjid Kutbin në raste të veçanta

Shejkh Muhammed Nasiruddin el-Albani (Allahu e mëshiroftë!): ❝ Disa njerëz thonë se el-Albani e ka lavdëruar Sejjid Kutbin në raste të veçanta. Këta janë njerëz që e pasojnë epshin (dëshirat) e tyre.❞ Burimi:(Silsiletul-Huda uen-Nur, nr.785)

Postuar tek Personalitete, Të ndryshme, Uncategorized | Lini një koment

Ky ishte qëndrimi i shejh Albanit ndaj thirrësve!

Ky ishte qëndrimi i shejh Albanit ndaj thirrësve! Ai thotë: Duke u nisur nga fjala e Allahut: “Le të mos ju nxisë urrejtja ndaj njerëzve për të bërë padrejtësi. Bëhuni të drejtë, se kjo është më afër devotshmërisë” (El Maide: … Vazhdoni leximin

Postuar tek Metodologji, Personalitete | Lini një koment

Imam Albani për shejh Kardavin dhe Gazaliun

Imam Albani për shejh Kardavin dhe Gazaliun Burimi:Silsilet-ul-Huda uen-Nur (823) dhe http://youtu.be/uLiizAp-S44 Imam Albani: “Dëshirojë të flas në lidhje me fjalët e Shejkh Hamdit –Allahu e shpërbleftë me të mira- për disa nga shkrimet e Shejkh Jusuf El-Kardavit dhe se … Vazhdoni leximin

Postuar tek Personalitete | Lini një koment

Vlerësim ndaj Sejid Kutubit

Vlerësim ndaj Sejid Kutubit Pyetje: Autori i librit “Nën hijen e Kuranit” Sejid Kutubi, në fillim të spjegimit të sures Ta-Ha, përmend se: “Kurani është një dukuri kosmologjike sikurse dukuria e qiejve dhe tokës”, andaj si mendoni ju rreth këtyre … Vazhdoni leximin

Postuar tek Personalitete | Lini një koment

Shejh Albani për Hasan el-Bennan

Shejh Albani për Hasan el-Bennan Hasen el Bena ka merita për shpëtimin e rinisë së Egjiptiti nga klubet e ndryshme, por ai ishte i mangët, dhe këtë mangësi është dashtë ta plotësoj nëpërmjet njerëzve tjerë rreth tij. Ai nuk kishte … Vazhdoni leximin

Postuar tek Personalitete | Lini një koment

Shejh Albani në lidhje me librin e shejh Rabis rreth gabimeve të Sejid Kutbit

Shejh Albani në lidhje me librin e shejh Rabise rreth gabimeve të Sejid Kutbit  Burimi: http://shaikhalbaani.wordpress.com/  Shejh el-Albani tha në lidhje me librin e shejh Rebis në të cilën ai shpjegon gabimet e Sejjid Kutbit “Çdo  gjë me të cilën ju … Vazhdoni leximin

Postuar tek Metodologji, Personalitete | Lini një koment

Shejh Albani per Imam Ibn Hazmin

Shejh Albani per Imam Ibn Hazmin Përktheu:Ebu Unejs Ergin Shala ”Ibn Hazmi është Imam i vërtetë. Mirëpo, duhet të largohemi nga dy cilësitë e tija: ashpërsia e tij ndaj kundërshtarëve të tij dhe kuptimi i drejtpërdrejtë. Është edhe një gjë … Vazhdoni leximin

Postuar tek Personalitete | Lini një koment

Shejh Albani për Ahmed Didatin

Shejh Albani për Ahmed Didatin Perktheu: Avni Xhemajli(Ebu Ensarij) Në lidhje me shejh Ahmed Didatin, disa njerëz thonë, dhe ne kemi pyetur për metodologjinë e tij, e dashtë Allahu të jetë nga metodologjitë e mira, por disa njerëz thonë se … Vazhdoni leximin

Postuar tek Personalitete | Lini një koment