Arkiva Mujorë: Gusht 2011

Dhënia selam atij që është duke u falur

Dhënia selam atij që është duke u falur Përktheu: Avni Xhemajli ( Ebu Ensarij) Transmetohet nën autoritetin e Ebu Seid el Hudriut se një burrë i dha selam të dërguarit të Allahut ( salallahu alejhi we selem) derisa ai po … Vazhdoni leximin

Postuar tek Hadith | ! Koment

Gjykimi mbi televizionin

Gjykimi mbi televizionin Autor: Imam Muhamed Nasirudin el-Albani Përktheu: Avni Xhemajli ( Ebu Ensarij) Pyetja: Cili është sot gjykimi për televizionin? Përgjigja: Nuk ka dyshim se televizioni në ditët tona është haram ( i ndaluar). Kjo ngase televizioni ngjason me … Vazhdoni leximin

Postuar tek Pyetje dhe përgjigje | Lini një koment

Shikimi i inçizimeve të Xhihadit në Afganistan

Shikimi i inçizimeve të Xhihadit në Afganistan Imâm Muhammed Nâsir-ud-Dîn el-Albânî Burimi: Kaseta ”Hukm-ut-Taswîr”, rijadulilm.com Perktheu: Ebu Unejs Ergin Shala Pyetje: A është e lejuar shikimi i inçizimeve të Afganistanit në të cilën paraqiten luftimet ndërmjet muslimanëve dhe jobesimtarëve? Përgjigje: … Vazhdoni leximin

Postuar tek Pyetje dhe përgjigje | Lini një koment

Nostalgji- Bota në të cilën jetonte shejh Muhamed Nasirudin el-Albani, rahimehullah Kjo është shtëpia në të cilën u rrit shejh Albani, rahimullah … Një tjetër fotografi e së njëjtës shtëpi Dhe një tjetër … Fotografi të zonës ku ai jetonte … Vazhdoni leximin

Postuar më nga Admin | ! Koment

Uji i Zemzemit dhe duaja e pranuar

Uji i Zemzemit dhe duaja e pranuar Përktheu: Avni Xhemajli (Ebu Ensarij) Pyetja:  “ Duaja (lutja) pranohet kur pihet uji i zemzemit, a është kjo posaçërisht, e veçantë për Meken apo ndonjë vend tjetër? Shejh Albani përgjigjet:  “Ajo që ne … Vazhdoni leximin

Postuar tek Pyetje dhe përgjigje | Lini një koment

Jeta e shejh Albanit (Allahu e mëshiroftë) Pyetje dhe përgjigje VII

Jeta e shejh Albanit (Allahu e mëshiroftë) Pyetje dhe përgjigje VII Përktheu: Avni Xhemajli ( Ebu Ensarij) Diskutimi i shejh Albanit me të atin gjatë kohës që punonin në dyqan Al-Huwaini: A e vërejti babai yt se ju i ishit … Vazhdoni leximin

Postuar tek Jeta e Imam Albanit | Lini një koment

Shejh Albani per te drejten e te folurit te nxenesit karshi shejhut te vet

Shejh Albani për te drejtën e te folurit te nxënësit karshi shejhut te vet Shejh Albani rahimehullah gjate debatit me një nga vëllezërit për çështjen e mevludit,thotë: ”… Kam dëshire qe të jesh i qartë me mua, dhe mos mendo se unë … Vazhdoni leximin

Postuar tek Sjella e imam Albanit | Lini një koment

Ora është afruar…

Ora është afruar… Transmetohet nga Ibn Mesudi  “Ora është afruar. Dhe njerëzit nuk dëshirojnë vetëm se mall të kësaj bote. Dhe ata gjithnjë e më shumë largohen nga Allahu.” Silislah | 1510 | Autentik

Postuar tek Hadith | Lini një koment

Kur nuk do të këtë më haxh…

Kur nuk do të këtë më haxh… Transmetohet nga Said el Hudriu në rrugë të ndryshme transmetimesh “ Nuk do ndodh kiameti për aq kohë sa të ketë haxh për në Shtëpinë ( Qabe)e shenjtë” Silsilah | 2430 | Sahih

Postuar tek Hadith | Lini një koment

Dyert e Xhenetit dhe Xhehenemit

Dyert e Xhenetit dhe Xhehenemit Transmetohet nga Utbah ibn Abad es-Sulami se Profeti salallahu alejhi ue sel-lem ka thënë: “ Xheneti ka tetë dyer kurse Xhehenemi ka shtatë.” Silsilah | 1812 | Autentik.

Postuar tek Hadith | Lini një koment