Arkiva Mujorë: Qershor 2012

“Jeta e shejh Albanit (Allahu e meshiroftë)- Pyetje dhe përgjigje“ XXIII

“Jeta e shejh Albanit (Allahu e meshiroftë)- Pyetje dhe përgjigje“ XXIII Planet e liga dhe keqdashëse  Të gjitha gjërat që i përmendëm kur mblidhen se bashku, trazuan mësimdhënësit në universitet të cilët ishin keqdashës dhe inatçi, andaj ata komplotuan kundër … Vazhdoni leximin

Postuar tek Jeta e Imam Albanit | Lini një koment

Shejkh el-Albani dhe modestia e tij *Emocionale*

Shejkh el-Albani dhe modestia e tij *Emocionale* Prezentuesi: Me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit. Falënderimi i qoftë Allahut. Salatet dhe selamet e Allahut qofshin mbi të Dërguarin (sal’Allahu alejhi ue selem), familjen e tij dhe shokët e tij. Më tej: … Vazhdoni leximin

Postuar tek Sjella e imam Albanit | ! Koment

A duhet gruaja të mbulojë mjekrrën e saj (ashtu siç e bëjn Shijat)?

A duhet gruaja të mbulojë mjekrrën e saj (ashtu siç e bëjn Shijat)? Imam el-Albani (rahimehullah) Silsilah Huda ua Nur – Kaseta Nr. 323, Fetva Nr. 18 Pyetje: A duhet gruaja të mbulojë mjekrrën e saj (ashtu siç e bëjn Shijat)? … Vazhdoni leximin

Postuar tek Motra Muslimane | 3 Komente

Shejhu falenderon Allahun që e ka ruajtur nga fanatizmi medhhebor

 Shejhu falenderon Allahun që e ka ruajtur nga fanatizmi medhhebor “E vërteta humbet për shkak të fanatizmit medhhebor, dhe Allahu i Madhërishëm duhet falënderuar që na ka ruajtur neve nga kjo, dhe na ka siguruar dashuri ndaj Sunetit dhe ( … Vazhdoni leximin

Postuar tek Citate, Thënie të imam Albanit | Lini një koment

Shejh el-Albani Lënia e Namazit -Pjesa e II.

Shejh el-Albani-Lënia e Namazit -Pjesa e II.  Pyetje: All-llahu ju shpërbleftë, çfarë është me hadithin: ”Marrëveshja ndërmjet neve dhe juve është namazi, kush e lë atë, ka bërë kufër.” si spjegohet ky hadith? Imam el-Albani: Ky nuk është hadithi i … Vazhdoni leximin

Postuar tek Fikhu, Pyetje dhe përgjigje | ! Koment

A janë të lejuara Partitë Islame

A janë të lejuara Partitë Islame Pyetje: A është e lejuar për të formuar parti islamike, si p.sh. Partia Islamike e Shpëtimit në Algjeri? Imam el-Albani: Jo kjo nuk është e lejuar ya Akhi! Ne kemi biseduar tashmë për këtë. … Vazhdoni leximin

Postuar tek Metodologji, Video | Lini një koment

“Selefitë janë Hauarixh me thirrësit dhe Murxhie me udhëheqësit”

“Selefitë janë Hauarixh me thirrësit dhe Murxhie me udhëheqësit” Imam el-Albani: Ky njeri -Abdur-Razzaq ash-Shayji- në anën tjetër i quan ata (Selefit) hauarixh (me thirrësit) dhe në tjetrën Murxhie (me udhëheqësit), e kështu me rradhë… A është kjo sjellja e … Vazhdoni leximin

Postuar tek Metodologji, Pyetje dhe përgjigje, Video | ! Koment

“Jeta e shejh Albanit (Allahu e meshiroftë)- Pyetje dhe përgjigje“ XXII

Në biografitë e tyre për shejh Albanin, dy shujuhet, Id Abasi dhe Ali Khashani kanë thënë: “Për shkak të mundit të tij dhe tawfikut të vazhdueshëm ndaj Allahut, i Madhërishmi i dha atij shumë vepra prej të cilave ka dobi … Vazhdoni leximin

Postuar tek Jeta e Imam Albanit | Lini një koment

Gjykimi mbi lënësin e Namazit?

Gjykimi mbi lënësin e Namazit? Almah Imam el-Albani, rahimehullah Silsilat ul-huda wan-nur, kaseta nr. 323 Pyetje: Shejkhu jonë, unë e kam një pyetje rreth gjykimit mbi atë i cili e lë Namazin. Në librin ‘’Gjykimi mbi atë, i cili e lë … Vazhdoni leximin

Postuar tek Fikhu, Pyetje dhe përgjigje | ! Koment

Hadithi për vleren e sures “El Vakia” nuk saktesohet!

Hadithi për vlerën e sures “El Vakia” nuk saktësohet! “Kush lexon suren “El Vakia” çdo natë nuk ka për ta goditur (prekur) varfëria.” Shejh Albani (Allahu e mëshiroftë!) thotë: Ky hadith është daif. “Silsiletu ed Daifeh” me nr. 289 “Kush … Vazhdoni leximin

Postuar tek Hadith | Lini një koment