Arkiva Mujorë: Mars 2012

Hadithi: Mosha e pjestarëve të ummetit tim është mes të gjashtëdhjetave dhe të shtatëdhjetave, kurse të pakët janë ata që e tejkalojnë këtë”

Hadithi: Mosha e pjestarëve të ummetit tim është mes të gjashtëdhjetave dhe të shtatëdhjetave, kurse të pakët janë ata që e tejkalojnë këtë” Muhadithi i Shamit, Dijetari i madh, Muhamed Nasirudin Albani –Allahu e mëshirofte dhe e shpërbleftë për ummetin … Vazhdoni leximin

Postuar tek Hadith | 2 Komente

Mosdhënia e dorës gjinisë së kundërt- Shejkh Nasiruddin el-Albani (Allahu e mëshiroftë)

Postuar tek Video | ! Koment

Butësia dhe ashpërsia në davet

Postuar tek Video | Lini një koment

A e kanë obligim muslimanët të marrin pjesë në luftën e Bosnjës

A e kanë obligim muslimanët të marrin pjesë në luftën e Bosnjës

Postuar tek Video | Lini një koment

Si e zgjodhen emrin e profetit prinderit e tij?

http://salafus-saaliheen.blogspot.com بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَـنِ الرَّحِيمِ Pyetësi: Në lidhje me zgjedhjen e emrit të Muhamedit ( sal-Allahu alejhi we selem), a ka ndodhur kjo me anë të ndonjë shpallje apo vizioni. Dhe si bashkojmë ndërmjet teksteve kundërthënëse në lidhje me këtë … Vazhdoni leximin

Postuar tek Pyetje dhe përgjigje | ! Koment

Shkaqet e shfaqjes së bidateve

Shkaqet e shfaqjes së bidateve “Prej shkaqeve të shfaqjes së bidateve në fe janë hadithet e dobëta dhe të shpikura, prandaj ndodh që të fshihet diçka prej kësaj te disa dijetarë, duke menduar se janë hadithe të vërteta, e ata … Vazhdoni leximin

Postuar tek Metodologji | Lini një koment

KJO ËSHTË THIRRJA JONË!

KJO ËSHTË THIRRJA JONË! Me emrin e Allahut Mëshiruesit, Mëshirëplotit! E falënderojmë Allahun, salatet dhe selamet qofshin mbi të Dërguarin e Allahut (sal Allahu te’ala alejhi ue ala as’habih). Me të vërtetë, Allahu i Lartësuar na ka dhënë mirësinë më të … Vazhdoni leximin

Postuar tek Metodologji, Video | Lini një koment

Kur llogaritet një njeri i varfër sipas sheriatit?

Postuar tek Video | Lini një koment

Cila është dispozita për lojën me letra?

Postuar tek Video | ! Koment

Si ta kuptojmë betimin në dikë tjetër pos Allahut që është përmendur në disa hadithe

Postuar tek Video | Lini një koment