Arkiva Kategorie: Fikhu

Vërtetimi se namazi i Taravive ka vetëm njëmbëdhjetë rekate-Shejh Albani

Postuar tek Fikhu, Video | Lini një koment

A prishet abdesti nga dalja e gjakut?

A prishet abdesti nga dalja e gjakut? Pyetje: A prishet abdesti nga dalja e gjakut? Përgjigje: Dijetarët kanë shfaqur mendime të ndryshme lidhur me këtë temë. Dijetarët e medhhebit hanefi janë të mendimit se dalja e gjakut, qoftë në sasi … Vazhdoni leximin

Postuar tek Fikhu, Pyetje dhe përgjigje, Uncategorized | Lini një koment

Marrja e abdesit parase të marrim gusul!

Marrja e abdesit parase të marrim gusul! Aisheja (radijAllahu anha) transmeton se kur Pejgamberi (sal-lAllah alejhi ue selem) u pastronte nga xhunubllëku, së pari merrte ujë dhe i lante duart e tij, pastaj e pastronte organin e tij gjenital me … Vazhdoni leximin

Postuar tek Fikhu, Uncategorized | Lini një koment

Dispozita e fshirjes së gjymtyrëve të trupit pas marrjes së abdesit ! Shejh Albani më librin “Vargu i haditheve të dobëta” 4/128 thotë: Është e lejuar që besimtari musliman t’i fshijë pjesët e trupit (dmth pas marrjes së abdesit), mirëpo … Vazhdoni leximin

Postuar tek Fikhu, Hadithe të dobëta/shpifura | Lini një koment

Koha e namazit të Jacisë zgjat deri në mesnatë

Koha e namazit të Jacisë zgjat deri në mesnatë Asnjë hadith, nuk është argument se koha e namazit të jacisë zgjatë deri në agim. Dhe për këtë arsye, ne duhet i referohemi haditheve të tjera të cilat në mënyrë të … Vazhdoni leximin

Postuar tek Fikhu, Uncategorized | Lini një koment

GABIMET E NAMAZLIVE

GABIMET E NAMAZLIVE ✍Transmetohet nga Beraë bin ‘Aazib (radijallahu ‘anhu), i cili ka thënë: “(Sahabët), faleshin së bashku me të Dërguarin e Allahut (salallahu alejhi ue selem), dhe, kur ai binte në ruku, edhe ata binin në ruku. Ndërsa, kur … Vazhdoni leximin

Postuar tek Fikhu, Hadith, Hadithe Sahih, Uncategorized | Lini një koment

NUK KA ARGUMENT QË TË JEPET ZEKATI FITRIT NË TETËR KATEGORITË QË PËRMENDET NË KUR’AN

NUK KA ARGUMENT QË TË JEPET ZEKATI FITRIT NË TETËR KATEGORITË QË PËRMENDET NË KUR’AN Shejh Albani (Allahu e mëshiroftë!) në “Temamul-Minneh” duke iu kundërpërgjigjur Sejid Sabik (Allahu e mëshiroftë!) ku thotë: “Zekati i fitrit u ndahet tetë kategorive që … Vazhdoni leximin

Postuar tek Fikhu, Uncategorized | Lini një koment

Njerezit do te vazhdojne te gjenden ne miresi derisa ta shpejtojne iftarin

Njerezit do te vazhdojne te gjenden ne mirësi derisa ta shpejtojne iftarin Shejh Albani (Allahu e meshirofte): Profeti alejhis selam ka thene: “Njerezit do te vazhdojne te gjenden ne miresi derisa ta shpejtojne iftarin.” Mutefekun alejhi. Hadithi gjendet dhe ne … Vazhdoni leximin

Postuar tek Fikhu, Këshilla nga shejh Albani, Të ndryshme | Lini një koment

Dhikri me dorën e majtë

Dhikri me dorën e majtë “Kush bën dhiker me dorën e majtë veç së e ka kundërshtuar sunetin. Kush bën dhiker me dy duart veç së e ka përzier të mirën dhe të keqën, ndoshta Allahu ia fal. E kush … Vazhdoni leximin

Postuar tek Citate, Fikhu, Të ndryshme, Thënie të imam Albanit, Uncategorized | Lini një koment

Dhenia mes’h kokes me shume se nje here saktesohet nga Profeti ﷺ.

Dhenia mes’h kokes me shume se nje here saktesohet nga Profeti ﷺ. Sejid Sabik ne librin “Fik’hus-Sunneh” thote “Nuk saktesohet dhenia mes’h kokes me shume se nje here”. Shejh Albani (Allahu e mëshiroftë!) thote: “Perkundrazi, saktesohet prej hadithit te Uthmanit … Vazhdoni leximin

Postuar tek Fikhu | Lini një koment