Arkiva Mujorë: Gusht 2016

Menhexhi i selefit ne dave dhe ne sjellje

Menhexhi i selefit ne dave dhe ne sjellje Imam el Albaani (Allahu e mëshiroftë) “Askush nuk mundë thotë: ‘Une jam në menhexhin e selefëve’ përveç atyre të cilët me të vertetë e kanë pranuar menhexhin e selefëve në daweh (thirrje), … Vazhdoni leximin

Postuar tek Citate, Metodologji, Uncategorized | Lini një koment

Israeli e di se Selefizmi është grupi që është hak

Israeli e di se Selefizmi është grupi që është hak El-Alameh Muhamed Nasirud Din el-Albanijj -rahimehullah- ka thënë: Israeli e di që Selefizmi është grupi i cili është në hak dhe se ummeti do të kthehet në atë rrugë që … Vazhdoni leximin

Postuar tek Metodologji, Të ndryshme, Thënie të imam Albanit, Uncategorized | Lini një koment

Ngritja e shtetit Islam

Ngritja e shtetit Islam Shejh Albani (Allahu e meshirofte!): Secili prej nesh ecen ne nje rruge (sipas asaj qe i duket e mire) kurse Allahu Lartesuar thote: “Kjo eshte rruga ime e drejte prandaj pasojeni ate e mos ndiqni rruget … Vazhdoni leximin

Postuar tek Metodologji, Uncategorized | Lini një koment

Imam Albani (Allahu e mëshiroftë) dhe durimi i tij në mësimin e tjerëve

Imam Albani (Allahu e mëshiroftë) dhe durimi i tij në mësimin e tjerëve Njëri nga nxënësit e tij tregon: “Gjersa shejhu ishte në Medine, një natë mbeti zgjuar deri në ezanin e sabahut, duke debatuar me disa të rinj rreth … Vazhdoni leximin

Postuar tek Fragmente nga jeta e shejh Albanit, Uncategorized | Lini një koment

Imam Albani lutet për Gadishullin Arabik

Imam Albani lutet për Gadishullin Arabik Imam Muhammed Nasirudin el-Albani (v. 1420) Burimi: El-Huxhexhul Kauij-jeh Ala Uuxhubid Difai Anid Deuletis Saudijeh, fq. 13 ”Unë i lutem Allahut që t`i japë Gadishullit Arabik dhe vendeve të tjera myslimane dhurata të përjetshme. … Vazhdoni leximin

Postuar tek Citate, Uncategorized | Lini një koment

GABIMET E NAMAZLIVE

GABIMET E NAMAZLIVE ✍Transmetohet nga Beraë bin ‘Aazib (radijallahu ‘anhu), i cili ka thënë: “(Sahabët), faleshin së bashku me të Dërguarin e Allahut (salallahu alejhi ue selem), dhe, kur ai binte në ruku, edhe ata binin në ruku. Ndërsa, kur … Vazhdoni leximin

Postuar tek Fikhu, Hadith, Hadithe Sahih, Uncategorized | Lini një koment

Rebelimi i disa prej sahabëve

Rebelimi i disa prej sahabëve  Imam Albani Pyetje: “Disa prej tyre argumentojnë me atë çfarë ka ndodhur në historinë islame, si fitneja e Ibën Esh’at, rebelimi I Sejid bin Xhubejr dhe ata që kanë qenë me të (në kohën Haxhaxh … Vazhdoni leximin

Postuar tek Metodologji, Të ndryshme, Uncategorized | Lini një koment