Arkiva Mujorë: Nëntor 2017

JU JENI FANATIK PAS SHEJH ALBANIT

JU JENI FANATIK PAS SHEJH ALBANIT Një student thotë: Ju selefijtë jeni fanatik mbas shejkh Albanit, a e pranon logjika që ai të mos ketë gabuar ndonjëherë në saktësimin apo dobësimin e ndonjë hadithi?! Përgjigje: Jo. Shejkh Albanij ishte njeri, … Vazhdoni leximin

Postuar tek Të tjerët për Imam Albanin, Uncategorized | Lini një koment

A prishet abdesti nga dalja e gjakut?

A prishet abdesti nga dalja e gjakut? Pyetje: A prishet abdesti nga dalja e gjakut? Përgjigje: Dijetarët kanë shfaqur mendime të ndryshme lidhur me këtë temë. Dijetarët e medhhebit hanefi janë të mendimit se dalja e gjakut, qoftë në sasi … Vazhdoni leximin

Postuar tek Fikhu, Pyetje dhe përgjigje, Uncategorized | Lini një koment

Forma dhe orbita e tokës -pjesa e dytë

Forma dhe orbita e tokës -pjesa e dytë Imam Albani (Allahu e mëshiroftë) Burimi: silsilat ul-hudā wa nnūr ~ kaseta nr. 497 “Ne në fakt nuk dyshojmë që çështja e rrotullimit të tokës është një fakt shkencor i padiskutueshëm. Në … Vazhdoni leximin

Postuar tek Të ndryshme | Lini një koment

Forma dhe orbita e tokës -pjesa e parë

Forma dhe orbita e tokës  Imam Albani (Allahu e mëshiroftë) – pjesa 1 Burimi: Silsilat ul-hudā wa nnūr ~ kaseta nr. 435 & 436 “Toka është e rrumbullakët [1] dhe çështja se a është toka e rrumbullakët apo e rrafshët … Vazhdoni leximin

Postuar tek Të ndryshme | Lini një koment