Arkiva Mujorë: Nëntor 2015

Nuk ka asnjë dëshmi se Allahu ka më shumë se dy sy

Nuk ka asnjë dëshmi se Allahu ka më shumë se dy sy Shejkh Muhammed Nasiruddin el-Albani, Allahu e mëshiroftë, thotë: ❝ Nuk ka asnjë dëshmi se Allahu ka më shumë se dy sy. Kjo është ajo që ka ardhur nga … Vazhdoni leximin

Postuar tek Akide, Citate, Uncategorized | Lini një koment

Mbajtja e orës në dorën e majtë

Mbajtja e orës në dorën e majtë Shejkh Muhammed Nasiruddin el-Albani, Allahu e mëshiroftë, thotë: ❝ Nuk duhet ta mbajmë orën në dorën e majtë sepse Kuffarët (jobesimtarët) e mbajnë në dorën e majtë, dhe ne nuk duhet t’i përngjajmë … Vazhdoni leximin

Postuar tek Citate, Të ndryshme | Lini një koment

Ashtu si jeni i keni edhe prijësit

“Ashtu si jeni i keni edhe prijësit.” Transmetohet se Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem ka thënë: Ashtu si jeni i keni edhe prijësit. Shejh Albani për këtë hadith thotë: Daif (i dobët)… për më shumë unë mendoj se domethënia e … Vazhdoni leximin

Postuar tek Bidatet, Metodologji, Uncategorized | Lini një koment

Vazhdoni me thirrje për tek Allahu dhe të largoheni nga politika

Këshill nga muhadithi i këtij shekulli! Muhamed Nasirudin el ALBANI Muhamed Nasidurin el Albani Allahu e mëshiroftë ka thënë: “ Këshilla ime për ju është, të vazhdoni me thirrje për tek Allahu dhe të largoheni nga politika, e kjo për … Vazhdoni leximin

Postuar tek Citate | Lini një koment

Dhenia mes’h kokes me shume se nje here saktesohet nga Profeti ﷺ.

Dhenia mes’h kokes me shume se nje here saktesohet nga Profeti ﷺ. Sejid Sabik ne librin “Fik’hus-Sunneh” thote “Nuk saktesohet dhenia mes’h kokes me shume se nje here”. Shejh Albani (Allahu e mëshiroftë!) thote: “Perkundrazi, saktesohet prej hadithit te Uthmanit … Vazhdoni leximin

Postuar tek Fikhu | Lini një koment

Hadithe nga libri “Silsiletu sahiha” 2

Hadithe nga libri “Silsiletu sahiha” Shejkh Albani rahimehullah Pjesa 2 Kliko linkun: Hadithet nga libri “Silsiletu sahiha” 2

Postuar tek Hadithe Sahih | Lini një koment

Disa njerëz thonë se el-Albani e ka lavdëruar Sejjid Kutbin në raste të veçanta

Shejkh Muhammed Nasiruddin el-Albani (Allahu e mëshiroftë!): ❝ Disa njerëz thonë se el-Albani e ka lavdëruar Sejjid Kutbin në raste të veçanta. Këta janë njerëz që e pasojnë epshin (dëshirat) e tyre.❞ Burimi:(Silsiletul-Huda uen-Nur, nr.785)

Postuar tek Personalitete, Të ndryshme, Uncategorized | Lini një koment