Arkiva Mujorë: Janar 2017

Që njerëzit janë kundër meje, ky është një nder për mua

Shejh Albani (rahimehulla) ka thënë: “Që njerëzit janë kundër meje, ky është një nder për mua, kjo i fshin mëkatet e mia” “Silsile el-huda uen-Nur” nr.227

Postuar tek Citate, Uncategorized | Lini një koment

Fatkeqësia e Botës Islame

Fatkeqësia e Botës Islame Imam Muhammed NasirudDin el-Albani, All-llahu e mëshiroftë, ka thënë: “Fatkeqësia e Botës Islame është më e rrezikshme. Ndoshta dikush prej jush nuk pajtohet me këtë që po them. Fatkeqësia e Botës Islame sot është më e … Vazhdoni leximin

Postuar tek Metodologji | Lini një koment

Rë emërtuarit me selefi nuk ka bazë !

Të emërtuarit me selefi nuk ka bazë ! Shejh, Muhamed Nasirudin Albani, Allahu e mëshiroftë Pyetje: Disa që atribuohen në dituri pretendojnë dhe thonë: të emërtuarit me selefi nuk ka bazë, po ashtu thonë: ai i cili e shqipton dhe … Vazhdoni leximin

Postuar tek Metodologji, Uncategorized | Lini një koment

Tekfirët nuk ngopen derisa të devijojnë sikurse ata!

Tekfirët nuk ngopen derisa të devijojnë sikurse ata! Ne nuk i lavdërojmë pushtetarët (e muslimanëve) por ne themi se ata janë mëkatarë dhe të devijuar, prandaj prej nga akuzohemi se ne i mbrojmë pushtetarët dhe i shtrembërojmë argumentet ndaj tyre?! … Vazhdoni leximin

Postuar tek Metodologji, Uncategorized | Lini një koment

Imam Albani (Allahu e mëshiroftë) shkruan: “Afrimi tek Allahu me gjëra që Ai nuk i ka ligjësuar është devijim i madh, pavarësisht se si e quajnë njerëzit atë.” (Kamusu El-Bide’i, 425)

Postuar tek Citate | Lini një koment

Marrja e abdesit parase të marrim gusul!

Marrja e abdesit parase të marrim gusul! Aisheja (radijAllahu anha) transmeton se kur Pejgamberi (sal-lAllah alejhi ue selem) u pastronte nga xhunubllëku, së pari merrte ujë dhe i lante duart e tij, pastaj e pastronte organin e tij gjenital me … Vazhdoni leximin

Postuar tek Fikhu, Uncategorized | Lini një koment

Këshilla e shejh Albanit ndaj të rinjve emocionues (të dhënë) pas xhihadit

Këshilla e shejh Albanit ndaj të rinjve emocionues (të dhënë) pas xhihadit Pyetësi: Është një pyetje tjetër në lidhje me çështjen e vëllezërve në Bosnje, kam dëgjuar së ju i keni thënë një vëllai nga ata që dëshironin të shkonin … Vazhdoni leximin

Postuar tek Metodologji, Pyetje dhe përgjigje, Uncategorized | Lini një koment

Që njerëzit janë kundër meje, ky është një nder për mua…

Shejh Albani (rahimehulla) ka thënë: “Që njerëzit janë kundër meje, ky është një nder për mua, kjo i fshin mëkatet e mia” “Silsile el-huda uen-Nur” nr.227

Postuar tek Citate, Uncategorized | Lini një koment

Dispozita e fshirjes së gjymtyrëve të trupit pas marrjes së abdesit ! Shejh Albani më librin “Vargu i haditheve të dobëta” 4/128 thotë: Është e lejuar që besimtari musliman t’i fshijë pjesët e trupit (dmth pas marrjes së abdesit), mirëpo … Vazhdoni leximin

Postuar tek Fikhu, Hadithe të dobëta/shpifura | Lini një koment

Shtrëngimi i duarve pas namazit

Shtrëngimi i duarve pas namazit Imam Albani (rahimehull-llah): Përsa i përket shtrëngimit të duarve pas namazeve, kjo vepër është bidat dhe nuk ka dyshim për të, me përjashtim të rastit kur kjo ndodh ndërmjet dy personave që nuk janë takuar … Vazhdoni leximin

Postuar tek Citate, Uncategorized | Lini një koment