Nuk ka asnjë dëshmi se Allahu ka më shumë se dy sy

Nuk ka asnjë dëshmi se Allahu ka më shumë se dy sy

Shejkh Muhammed Nasiruddin el-Albani, Allahu e mëshiroftë, thotë:

❝ Nuk ka asnjë dëshmi se Allahu ka më shumë se dy sy. Kjo është ajo që ka ardhur nga Selefi.❞

(( Silsilet-ul-Huda uen-Nur ))

Postuar tek Akide, Citate, Uncategorized | Lini një koment

Mbajtja e orës në dorën e majtë

Mbajtja e orës në dorën e majtë

Shejkh Muhammed Nasiruddin el-Albani, Allahu e mëshiroftë, thotë:

❝ Nuk duhet ta mbajmë orën në dorën e majtë sepse Kuffarët (jobesimtarët) e mbajnë në dorën e majtë, dhe ne nuk duhet t’i përngjajmë atyre.❞

( Silsilet-ul-Huda uen-Nur )

Postuar tek Citate, Të ndryshme | Lini një koment

Ashtu si jeni i keni edhe prijësit

“Ashtu si jeni i keni edhe prijësit.”

Transmetohet se Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem ka thënë:

Ashtu si jeni i keni edhe prijësit.

Shejh Albani për këtë hadith thotë: Daif (i dobët)… për më shumë unë mendoj se domethënia e këtij hadithi nuk është e pakufizuar, pasi që historia na ka treguar se një njeri i drejtë ka ardhur si prijës pas një prijësi jo të drejtë duke pasur popullatën e njejtë !

Ed Daifah, kaptina 1, faqe 490-491.

Lirim Perçuku-fb

Postuar tek Bidatet, Metodologji, Uncategorized | Lini një koment

Vazhdoni me thirrje për tek Allahu dhe të largoheni nga politika

Këshill nga muhadithi i këtij shekulli! Muhamed Nasirudin el ALBANI

Muhamed Nasidurin el Albani Allahu e mëshiroftë ka thënë:

“ Këshilla ime për ju është, të vazhdoni me thirrje për tek Allahu dhe të largoheni nga politika, e kjo për ju është më e mirë dhe më e dëlirtë”. (silsiletu el Huda ve en Nur 1/ 94)

Unejs Murati-FB

Postuar tek Citate | Lini një koment

Dhenia mes’h kokes me shume se nje here saktesohet nga Profeti ﷺ.

Dhenia mes’h kokes me shume se nje here saktesohet nga Profeti ﷺ.

Sejid Sabik ne librin “Fik’hus-Sunneh” thote “Nuk saktesohet dhenia mes’h kokes me shume se nje here”.

Shejh Albani (Allahu e mëshiroftë!) thote: “Perkundrazi, saktesohet prej hadithit te Uthmanit radijAllah anhu se: “Profeti ﷺ i dha mes’h kokes se tij tri here”. E ka nxjerr Ebu Daudi me dy senede te mira.

Po ashtu ky hadith ka dhe nje sened tjeter hasen (te mire). Kam folur rreth ketyre senedeve me imtesi ne “Sahihu Ebi Daud” me nr. (95 dhe 98).

Hafidhi ne “El-Fet’h” ka thene: “E transmeton Ebu Daudi ne dy forma ku njeren prej tyre e ka saktesuar Iben Huzejme dhe te tjeret ne hadithin e Uthmanit per dhenien mes’h kokes tri here. E -dihet- se shtesa nga i besueshmi eshte i pranuar.”

Thashe (Albani): Kjo eshte e verteta, sepse transmetimet qe tregojne per dhenien mes’h kokes nje here te vetme edhe pse jane shumta nuk bien ndesh me transmetimin qe tregon per dhenien mes’h kokes tri here.

Pra, behet fjala se kjo eshte Sunet qe ndonjehere veprohet dhe ndonjehere lihet.

Kete ka zgjedhur dhe Es-Sanani ne “Subulus-Selam”. Ktheju librit ne fjale nese deshiron.

“Sahihu Ebi Daud” (1/179, 185, 187-188) dhe “Temamul-minneh”/Shejkh Muhammed Nasiruddin El Albani-fb/

Postuar tek Fikhu | Lini një koment

Hadithe nga libri “Silsiletu sahiha” 2

Hadithe nga libri “Silsiletu sahiha”

Shejkh Albani rahimehullah

Pjesa 2

Kliko linkun:

Hadithet nga libri “Silsiletu sahiha” 2

Postuar tek Hadithe Sahih | Lini një koment

Disa njerëz thonë se el-Albani e ka lavdëruar Sejjid Kutbin në raste të veçanta

Shejkh Muhammed Nasiruddin el-Albani (Allahu e mëshiroftë!):

❝ Disa njerëz thonë se el-Albani e ka lavdëruar Sejjid Kutbin në raste të veçanta. Këta janë njerëz që e pasojnë epshin (dëshirat) e tyre.❞

Burimi:(Silsiletul-Huda uen-Nur, nr.785)

Postuar tek Personalitete, Të ndryshme, Uncategorized | Lini një koment

Mos të jetë qëllimi i vetëm i botimit të librave PËRFITIMI

Mos të jetë qëllimi i vetëm i botimit të librave PËRFITIMI

Shejh Albani rahimehullah në librin e tij “en Nasiha” kur flet për një të shtirur si i ditur ndër tjerash thotë:

“I tilli rreshtohet në rreshtat e tregtarëve të librave, që nuk kanë dert tjetër nga botimi i librave veçse përfitimin material. E cila është një dukuri shumë e rrezikshme, sa që të rrallë janë ata përpilues e botues që shpëtojnë prej saj, Allahu është Ndihmësi!”

Zejd Haziri

Postuar tek Këshilla nga shejh Albani | Lini një koment

CILI ËSHTË QËNDRIMI I EHLI SUNETIT RRETH PRIVILEGJIT TE HILAFETIT TË ALIUT RADIALLAHU ANHU PARA OTHMANIT RADIALLAHU ANHU

CILI ËSHTË QËNDRIMI I EHLI SUNETIT RRETH PRIVILEGJIT TE HILAFETIT TË ALIUT RADIALLAHU ANHU PARA OTHMANIT RADIALLAHU ANHU

Pyetësi: E shohim se disa prej dijetarëve të hadithit e kanë privilegjuar (preferuar) Ali Ibn Ebi Talibin para Uthmanit (Allahu qoftë i kënaqur me të dy), cili është qëndrimi i Ehli Sunnetit dhe Xhematit në lidhje me këtë?

Shejkh Albani: Ehli Sunneti dhe Xhemati janë pajtuar me zgjedhjen e Xhematit kur ata zgjodhën Uthmanin para Aliut si Halife të tyre pas Umer Ibnul Hattabit. Kjo është përgjigja përfundimtare mbi këtë temë. Fataawa Jeddah, 3/54:41.

Përktheu: Fatjon Gashi

Postuar tek Pyetje dhe përgjigje, Të ndryshme | Lini një koment

Saktësimi dhe dobësimi i haditheve nga ana e bidatxhive

Saktësimi dhe dobësimi i haditheve nga ana e bidatxhive

Shejh Albani, Allahu e meshirofte, ka thene:

“Çeshtja e bidatçive dikur dhe sot eshte e tille; i dobesojne hadithet e sakta kur jane kundra tyre dhe i saktesojne hadithet e dobeta kur jane ne favor te tyre.”

(Tahdhirus-Saxhid 38)

Postuar tek Citate, Thënie të imam Albanit | Lini një koment