Ne xhamiat tona bëhen disa bidate, kur të kthehemi ne si të veprojmë?

Ne xhamiat tona bëhen disa bidate, kur të kthehemi ne si të veprojmë?

Shejh Albani rahimehUllah

Postuar te Audio | Lini një koment

Ministri i brendshëm i Sirisë në atë kohë më tha se ai e di se daveti im është e vërteta

Ministri i brendshëm i Sirisë në atë kohë më tha se ai e di se daveti im është e vërteta

Albani (rahimehullah) ka thënë: “Myftiu i Sirisë kërkoi që unë të dëbohem në shkretëtirë, në verilindje të Sirisë. Ndërsa ministri i brendshëm i Sirisë në atë kohë më tha se ai e di se daveti im është e vërteta dhe se puna e tij e vetëm është për të ruajtur sigurinë e vendit.” (Silsilet-ul-Huda uen-Nur (173))

[ marrur nga hoxhe Usame Morina ]

Postuar te Citate, Thënie të imam Albanit | Lini një koment

Ne duam nxënës të tillë, që nuk kanë fanatizëm ndaj meje apo dikujt tjetër(Albani) -Takimi i fundit i shejkh Suhejmit me shejkh Albanin!

Ne duam nxënës të tillë, që nuk kanë fanatizëm ndaj meje apo dikujt tjetër(Albani)

Takimi i fundit i shejkh Suhejmit me shejkh Albanin!

Shejh Salih Es Suhejmi (Allahu e Ruajtë)

Postuar te Video | Lini një koment

Të qenurit guraba për shkak të kapurit në fenë e pastër

Shejh Albani (Allahu e meshirofte!):  Ne jemi te lumtur per kete el gurbeh (te qenurit guraba per shkak te kapurit ne fene e paster) dhe krenohemi me kete, sepse i Derguari i Allahut salAllahu alejhi ue selem i ka lavderuar keta te huajt (el gurabau) me fjalen e tij: “Me te vertete Islami ka filluar i huaj dhe perseri do kthehet i huaj ashtu sic edhe filloi. Dhe tuba qofte per keta te huaj.” Thane: O i Derguari i Allahut, kush jane keta? Tha: “Jane ate te cilet permisojne kur njerezit prishen.”

Es Sahihah

Unejs Sheme

Postuar te Citate | Lini një koment

Nëse arabët po e luftojnë Sunnetin, çfarë të themi për shqiptarët?!”

Nëse arabët po e luftojnë Sunnetin, çfarë të themi për shqiptarët?!”

Imam Albani (rahimehullah) ka thënë:

“Ende pa filluar t’ua mësosh shqiptarëve pasimin e Sunnetin, ata vetëm se kanë filluar që ta luftojnë atë.

Nëse arabët po e luftojnë Sunnetin, çfarë të themi për shqiptarët?!”

(Silsilet-ul-Huda uen-Nur (178))

Postuar te Citate | Lini një koment

Nuk ka argument për ngritjen e duarve në lutje pas namazit

Nuk ka argument për ngritjen e duarve në lutje pas namazit

“Nuk ka asgjë të vërtetuar nga i Dërguari i All-llahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem që ai i ka ngritur duart pas namazit(në lutje). Ajo që Imami dhe namazfalësit e bëjnë lutjen së bashku pas namazit është bidat”

Imam el-Albani (adh-Dha’ifah 6/60)

Përktheu: Ergin Shala

 

Postuar te Bidatet, Citate, Fikhu, Hadithe të dobëta/shpifura, Të ndryshme | Lini një koment

Çka i tha Shejh Albani nxënësit të tij Shejh Ebu Jusrit pak para vdekjes

Çka i tha Shejh Albani nxënësit të tij Shejh Ebu Jusrit pak para vdekjes

Shejh Ebu Jusri, Allahu e ruajttë, na tregoj:
“Disa ditë para vdekjes së shejhut, shkova në spital ku shejhu ishte i shtrirë që ta vizitoj atë. Njëherit ky ishte takimi i fundit me shejhun tim. Pasi hyra, ia zgjata dorën dhe e përshëndeta, shejhu ishte lodhur tej mase dhe kishte humbur shumë në peshë.
Nuk ma lëshoi dorën dhe më këshilloi duke më thënë:

“O Ebu Jusër, çështja tek Allahu nuk peshohet me dije të madhe dhe vepra të shumta por, me sinqeritet dhe frikë ndaj Allahut”.

Këto ishin fjalët e fundit që i dëgjova nga Shejhu im, Allahu e mëshiroftë”.

Ndërsa unë, xheladini, them: O Allah na shto sinqeritetin dhe frikën ndaj Teje dhe mos na humb atë ditë kur do të dalim para Teje!

Xheladin LEKA
Mekë, Arabi Saudite.

Postuar te Fragmente nga jeta e shejh Albanit | Lini një koment

Fjala “VEHABI” nga ana gjuhesore

Fjala “VEHABI” nga ana gjuhesore

Shejh Albani (Allahu e mëshiroftë) ka thënë: ”Fjala Vehabi nga ana gjuhesore eshte e gabuar per dy arsye:

1) Vehabi rrjedh nga emrat e Al-llahut el-Vehhab (Ai qe gjithmone jep). Domethene, emri perbehet nga nderi.

2) Njeriu per te cilen thuhet qe ishte themelues i grupit quhet Muhamed bin Abdulvehab, jo AbdulVehab, i cili ishte babai i tij.

(Silsilât-ul-hudâ ven-Nûr; 195)

Nga Shejkh – IMAM Albani-FB

Postuar te Të ndryshme | Lini një koment

HADITHI ME KËTË TEKST “Brezi më i mirë është brezi im…” NUK KA BAZË

HADITHI ME KËTË TEKST “Brezi më i mirë është brezi im…” NUK KA BAZË

Është përhapur në gjuhët e shumë prej nxënësve dijes, ligjëruesve dhe imamëve të xhamive, në ligjërat dhe hutbet e tyre, hadithi: “Brezi më i mirë është brezi im”, por ky hadith me këtë tekst nuk ka bazë. Ajo që saktësohet është hadithi me tekst: “Njerëzit më të mirë janë brezi im”

Shejh Albani (Allahu e mëshiroftë!): Transmetimi I hadithit me tekst: “Brezi më i mirë është brezi im” nuk dimë të ketë bazë në librat e sunetit. Por teksti autentik e që gjendet në dy librat e saktë të hadithit (te Buhariu e Muslimi) dhe në librat e tjerë është: “Njerëzit më të mirë janë brezi im” dhe jo: “Brezi më i mirë është brezi im.” Pra, (ajo që saktësohet): “Njerëzit më të mirë janë brezi im pastaj ata që vijnë pas tyre…” deri në fund të hadithit.

Silsiletul huda uen nur audiokaseta (396)

Unejs Sheme FB

Postuar te Hadithe të dobëta/shpifura | Lini një koment

A mund të bazohemi tek libri “Shpirti” i Ibën Kajimit?

A mund të bazohemi tek libri “Shpirti” i Ibën Kajimit?

Nuk duhet bazuar tek ai libër, edhe pse Ibën Kajimi është vërtetë kajim (i vlefshëm) tek ne, por libri i tij, nëse është i tij në të vërtetë, i ngjan atyre librave që sot i shkruajnë fillestarët dhe atyre që nxitojnë dhe ecin kuturu natën. Pra nëse është e saktë se libri është i tij, atëherë shihet se është ndër librat e parë që i ka shkruar, dmth para se të lirohet nga fanatizmi ideologjik, medhhebor dhe mitologjik, e kjartë? 1

(Shejh Albani)

Jeton Bozhlani

_______________

1. Shejh Bekèr Ebu Zejd (Allahu e meshirofte) ne librin e tij per jeten, punen dhe trashegimine shkencore te Iben Kajimit, diku deri ne 6 faqe me argumente te shumta, pas nje studimi te gjere dhe me meditim qe I kishte bere librit te Er Ruh te Iben Kajimit, vjen me fakte bindese se libri eshte I Iben Kajimit,..ku pervec dijetareve te asaj kohe qe e kane aprovuar kete, dhe permendja e tij te ketij libri te tij ne nje liber tjeter te vetin..Iben Kajimi aty gjithashtu permend edhe shejhul-Islamin, mesuesin e tij Iben Tejmije…Nese Ibn Kajimi aty ka mesele qe nuk ja ka qelluar te se vertetes, kjo qeshtje ne krahasim me veprimtarine e tij te pasur nuk eshte asgje dhe ai ka shperblim per kete..Ne anen tjeter nga ky aspekt nuk ka shpetuar as shejh Albani rahinehullah, sikurse eshte qeshtja me librin e tij te fikhut ne dy vollume (Eth-themerul mustetab)..ku shejhu ka kerkuar qe meselet e fikhut qe gjenden ne to mos ti marrin studentet per baze pasiqe eshte perpiluar heret ne veprimtarine e tij shkencore.Por keto gjera nuk e ulin vleren e asnjerit prej dijetareve pasiqe dituria eshte diqka qe kerkohet dhe avancohet vazhdimisht. E dihet se keta dijetare ishin kerkues dije deri ne vdekjen e tyre. E me kujtohet ne nje zijaret te shejhut me disa studente ne shtepine e tij, shejhu e quante veten kerkues I vogel dije edhepse ai kishte shkelur te tetedhjetat dhe akoma qendronte mbi libra duke lexuar.
Allahu I meshirofte te gjithe! (Zejd Haziri)

Postuar te Të ndryshme | Lini një koment