Cili është gjykimi fetar për të kërcyerit e femrave midis tyre ?

Cili është gjykimi fetar për të kërcyerit e femrave midis tyre ?

Pyetje:
Dhe një pyetje tjetër o Shejkh! Cili është gjykimi fetar për të kërcyerit e femrave midis tyre?

Përgjigje:
Gjykimi për çfarë?

Pyetësi:
Të kërcyerit e femrave midis tyre.

Përgjigje:
Nuk ka kërcim, as midis grave e as midis burrave. Pra, as burrat me burrat dhe as gratë me gratë.

Sepse kërcimin/vallen e shoqërojnë shumë gjëra negative, nga të cilat muslimani duhet të jetë larg tyre, veçanërisht gratë, të cilat shfaqin pjesë të trupit të tyre kundrejt njëra-tjetrës. Kjo gjë nuk është e lejuar sipas Islamit.

Ajo çfarë lejohet për gratë dhe veçanërisht nëpër dasma, është të kënduarit këngë e cila është e pastër dhe fisnike. Në të cilën nuk ka fjalë të pamoralshme dhe të mos jetë prej këngëve që i këndojnë fasikët/të prishurit dhe këngëtarët bashkohorë.

Porse ajo duhet të ketë kuptim të mirë. Ashtu siç ka ardhur në hadithin e Aishes (Allahu është i kënaqur me të!) kur e pyeti i Dërguari i Allahut (salallahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem!):

‘’Prej nga po vjen oj Aishe?‘’

Ajo tha: ‘’Prej një dasme të Ensarëve.‘’

Ai tha: ‘’A kënduat, sepse Ensarët e duan të kënduarit?‘’

Ajo tha: ‘’Çfarë të themi/këndojmë o i Dërguari i Allahut?‘’

Ai tha: ‘’Thoni! Ne ju erdhëm ne ju erdhëm, na përshëndesni ju përshëndesim.‘’

A ka diçka të keqe në këto fjalë? Nuk ka asgjë të keqe.

‘’Ne ju erdhëm ne ju erdhëm, na përshëndesni ju përshëndesim. Nëse nuk do të ishte gruri i zi nuk do të shëndosheshin/rriteshin virgjëreshat e juaja‘’

Fjalë të mira (jo me kuptim të keq) dhe të pastra. Nëse kënga është si kjo, atëherë nuk ka problem.

Pyetësi:
Nga këtu del/lind një pyetje o Shejkh! Kur ju na treguat dhe thatë se, kur e pyeti Atë i Dërguari (salallahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem!) ‘’Prej nga po vjen oj Aishe?‘’ A mund të kuptohet prej kësaj se Ajo ka dalur prej shtëpisë së saj pa lejen e Tij?

Përgjigje:
Jo! Ajo ka dalur me lejen e Tij. Ndoshta leja ishte e përgjithshme dhe Ajo ka lëvizur nga një shtëpi në një shtëpi tjetër. Ajo kurrë nuk mund ta bëjë diçka të tillë…

Autor:
Imam Albani
(Allahu e mëshiroftë!)

Burimi:
Vargu i ligjeratave
‘’Huda uen Nur‘’ 132/9

Përshtati:
Sulejman Kushi
15 Rabi’unil Eu-uel 1444H – 11.10.2022

Postuar tek Fikhu, Motra Muslimane | Lini një koment

Të mos e ndaloj njeriun që ta thotë të vërtetën !

I Dërguari i Allahut ﷺ ka thënë:

لا يَمنَعَنَّ رَجُلاً هَيبَةُ النَّاسِ أن يقول بحقٍّ إذا عَلِمَهُ

“Turpi dhe pozita tek njerëzit, të mos e ndaloj njeriun që ta thotë të vërtetën nëse ai e di saktë atë!”

🔹Hadithologu i kohës, Imam Albani (Allahu e mëshiroftë!), ka thënë:

“Nga ky hadith konkludojmë se, është e ndaluar fshehja e të vërtetës për shkak të frikës nga njerëzit apo për shkak të lakmisë ndaj gjërave të kësaj bote. Kushdo që e fsheh të vërtetën duke u frikësuar nga njerëzit se do t’i bëjnë dëm atij në ndonjë formë çfarëdo qoftë ajo, siç është rrahja, fyrja, humbja e furnizimit, frika se nuk do respektohet më pastaj etj., e gjithë kjo bën pjesë në ndalesën e lartëcekur dhe është në kundërshtim me porosinë e Pejgamberit ﷺ.

Nëse themi kështu për atë të cilin e di të vërtetën porse e fsheh atë, çfarë mund të themi në lidhje me atë të cilin nuk mjaftohet vetëm me kaq, porse shkon tutje duke dëshmuar diçka të kotë kundë muslimanëve të pafajshëm, shpif ndaj tyre në çështje të fesë e posaqërisht në çështje të besimit, duke u bashkuar me kundështarët tjerë, apo e bën këtë nga frika në mos etiketohet edhe ai se, është duke psuar të kotën nëse nuk ju bashkohet atyre në lajthitjet dhe shpifjet e tyre!!!

O Allah, na bëj të qëndrueshëm në të vërtetën! E nëse do që t’i sprovosh robërit e tu, atëherë na merr tek Ti të pa rënë në sprovë!”

📘Silsiletus-Sahiha, hadithi 168.

Hoxhë Usame Morina

Postuar tek Fikhu, Hadith, Hadithe Sahih, Të ndryshme | Lini një koment

A justifikohet njeriu me injorance në çështjet e akides?

🔴👉 A justifikohet njeriu me injorance në çështjet e akides ⁉️

Pyetet shejkh El-Albanij ( Allahu e mëshiroftë) :-

Pyetësi thotë :- Fjala është për justifikimin me injorance në akide. Ka prej atyre që thonë se njeriu justifikohet me injorance dhe ka prej tyre që thonë jo. Dhe janë shkruar shumë libra për kêtë çêshtje. Shpresojmë të informohemi në këtë çështje .

Përgjigjet shejkh Albani :- Nuk është e saktë të thuhet se njeriu justifikohet me injorancë në mënyrë apsolute apo që nuk justifikohet në mënyrë apsolute. Të dyja ( këto thënje) janë gabim ,por patjetër ka nevojë për shpjegim .

⤵️ Pastaj shejkhu e shpjegoi me një shpjegim të zgjeruar derisa tha :-

➡️ Në qoftë se dikush jeton në Jordani , ose siri ose Egjipt ,shumica e ulemave atje nuk e dinë këtë akide nê mënyre të veçantë( Shejkhu ka qëllim akiden se Allahu është në qiell dhe mos teuilin e sifateve) , dhe as akiden selefije në mënyrê të përgjithshme. A justifikohen muslimanët që jetojnë në këto vende ? Themi se po ( justifikohen)

جامع تراث الألباني في العقيدة 738/5 📗

Julian Korriku

Postuar tek Akide | Lini një koment

Eshte kunder sunetit me qene gjithmon i sjellshem me njerezit e bidatit

Imam Albani *

*Silsiletul el Huda uen Nur 276

  • Pëlqej
Postuar tek Citate | Lini një koment

Përgjigjje e Imam Albanit ndaj atyre që e akuzojnë Ehlus-Sunetin se kanë Irxha

Përgjigjje e Imam Albanit ndaj atyre që e akuzojnë Ehlus-Sunetin se kanë Irxha

Pyetësi: Shejhu ynë, kanë dalë disa libra të cilët flasin për çështjen e shpalljes së të tjerëve si mosbesimtarë dhe citojnë disa argumente në lidhje me çështjen e imanit me të cilat ata akuzojnë besimin e Ehlus-Sunetit në kët cështje dhe se ajo eshtë e Murxhive, dhe ata përmendin disa thënie të Ibn Ebil Izit dhe et Tahaaviut. Pra, cila është përgjigja juaj ndaj këtij dyshimi cë ata ngritin ? Allahu ju shpërbleftë me të mira.

Albani: Përgjigjja jonë është se së pari, dallimi themelor ndërmjet Ehlus-Sunetit të vërtetë dhe Murxhiave të vërtetë është nga dy këndvështrime: se Ehlus-Suneti besojnë se veprat e mira janë nga imani, murxhiatë nuk besojnë ashtu dhe thojnë haptazi se imani është të pranosh me gjuhë dhe ta vërtetosh këtë me zemër – por se veprat e mira nuk janë nga imani, dhe përpos kësaj ata refuzojnë shumë tekste për të cilat, të paktën tani, ne nuk kemi nevojë për ti përmendur, përveç nëse detyrohemi.

Kjo është pika e parë në të cilën Murxhiat e kundërshtojnë Ehlus-Sunetin e vërtetë.

Pika e dytë, e cila degëzohet nga e para, është se Ehlu-Suneti thonë se imani shtohet dhe pakësohet, se shtohët me veprat e mira dhe bindje dhe pakësohet me mosbindje. Murxhiat e mohojnë këtë realitet të ligjësuar dhe thonë se imani nuk shtohët e as nuk pakësohet.

Pra, akuzat e atyre njerëzve që ju aluduat [në pyetjen tuaj] – dhe përgjegjësia është mbi transmetuesin. Akuzat e këtyre Shkrimtarëve të sotëm që thonë se Ehlus-Suneti janë Murxhia në çështjen e imanit tregon një nga dy gjëra, madje edhe më e mira nga dy zgjedhjet është prap e hidhur: ata janë ose të paditur për këtë realitet, ose ata po injorojnë me dashje atë. Si mund t’i akuzojnë njerëzit që thonë se imani i përfshin veprat e mira dhe se aj shtohet e pakësohet – si mund t’i akuzojnë ata se janë Murxhi’ah?

Dhe murxhiat i kundërshtojnë këta njerëz [d.m.th. Ehlus-Sunetin] qysh në rrënjë, duke thënë se imani nuk i përfshinë veprat e mira dhe nuk pranon asnjë rritje apo pakësim në atë masë saqë një nga kokat e tyre thoshte: imani im është si ai i Xhibrilit, alejhi selam, dhe ai me të vërtetë mund të jetë i sinqert me këtë në veten e tij, por ai nuk ka qenë i sinqertë me tekstet cë gjindën në librin e Zotit të tij duke pohuar se : “Imani im është si ai i Xhibrilit”, sepse ai beson se imani nuk ka lidhje me namazin, adhurimin dhe devotshmërinë dhe se ai është vetëm iman, dhe se ky iman që është besim i drejtë nuk rritet e as nuk zvogëlohet pasi po të zbriste nën nivelin e bindjës/jekinit do i binte se dyshimi dhe pasiguria do të hynte në të dhe pastaj në atë fazë nuk do ti bënte dobi më.

Por imani nuk e pranon ngurtësinë… si për shembull kjo dritë, si ky vend, sa herë që drita përhapet në të, ajo zgjerohet dhe zgjerohet pafundësisht.

Pra, akuza e këtyre njerëzve kundër Ehlus-Sunnetit … këta njerëz që i bëjnë këto akuza kundër Ehlus-Sunnetit dhe që duken se ndjekin Hauarixhët, ata që bëjnë deklarata të tilla dhe që deklarojnë njerëz që bëjnë mëkate të mëdha që të jenë kafira dhe të cilët kundërshtojnë shumë shumë tekste nga Libri i Allahut dhe Suneti në këtë – sa e çuditshme është që ata akuzojnë turmat e muslimanëve nga sahabët dhe ata që i pasuan ata dhe ata që i pasuan ata, njerëzit të cilët i Dërguari i Allahut صلى الله عليه وسلم dëshmojë cë janë më të mirët e gjeneratave, sa e çuditshme është që ata i akuzojnë ata se janë Murxhi’ah dhe duke e bërë këtë kundërshtojnë një numer te madh të teksteve nga Libri dhe Suneti.

Dhe për mendimin tim, përgjigjja ndaj ksaj shpifje nuk kërkon më shumë shtjellim se sa përmenda, dhe ndoshta në kaq ka mjaftueshmëri, inshaa Allah.

El huda ve nur 764.

O.A.

Postuar tek Akide, Grupacionet, Metodologji | Lini një koment

Shejh Ibën Uthejmin për akuzimin e shejh Albanit me irrxha

Postuar tek Akide, Metodologji, Të tjerët për Imam Albanin, Video | Lini një koment

Vërtetimi se namazi i Taravive ka vetëm njëmbëdhjetë rekate-Shejh Albani

Postuar tek Fikhu, Video | Lini një koment

MOS SHKËPUTJA E LIDHJEVE-BOJKOTI

💎Këshilla e shejkh Albanit, Allahu e mëshiroftë, për selefijt, që mos t’i shkëpusin lidhjet, mos t’i kthejnë shpinën njëri-tjetrit si dhe mos të kenë haset njëri-tjetrin💎

“Ka disa hadithe të sakta për të cilat gjithashtu kemi nevojë që t’i përkujtojmë duke i praktikuar, dhe jo vetëm t’i dimë si teori dhe si dije, e kjo është fjala e tij -sal-lAllahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem:

“لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلمٍ أن يهجرَ أخاهُ فوقَ ثلاث”

“Mos e bojkotoni njëri-tjetrin, mos e armiqësoni njëri-tjetrin, mos e urreni njëri-tjetrin, mos kini haset ndaj njëri-tjetrit, por jini robër të Allahut – vëllezër. Nuk i lejohet muslimanit ta bojkotojë vëllanë e tij më shumë se tre ditë.”

Përse e bojkoton atë? Nga urrejtja dhe nga haseti, jo për ndonjë çështje sheriatike, pra, jo se ai kundërshtoi Allahun dhe të Dërguarin e Tij, porse më e keqja që mund të thuhet është: se ai e ka kundërshtuar Allahun dhe të Dërguarin e Tij, për shkak të keqkuptimit të tij sipas meje, porse ai nuk e shfaq gjynahun haptazi, ai nuk beson se ajo është gjynah, e më pas vazhdon në mosbindjen ndaj Allahut azze ue xhel-le, pastaj vjen dikush prej nesh edhe e bojkoton atë, ky padyshim se është bojkotim i ligjshëm, porse bojkotimi në aspektin e kundërshtimit në mendime dhe kundërshtimit në kuptime, ky është bojkoti që ndalohet në fillim të këtij hadithi:

“لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا “

“Mos e bojkotoni njëri-tjetrin, mos e armiqësoni njëri-tjetrin, mos e urreni njëri-tjetrin, mos kini haset ndaj njëri-tjetrit.”

Gjithashtu kjo vepër, apo kjo cilësi e cila është haseti, është prej gjërave që kanë depërtuar edhe midis disa vëllezërve tanë selefij.

Diku në disa vende ndonjëherë ndodhin grindje se kush do të ligjërojë, apo kush do të mbajë mësim, Bekri apo Umeri!!

Jo, unë jam më parësor, jo, ai është më parësor!

O xhemat frikësohuni Allahut për vetet tuaja, nëse është ndonjëri që ka diçka prej njohurive dhe dijes, dhe do që të përhapi atë që di në mesin e njerëzve, atëherë lëreni të flasë, dhe ndihmojeni atë në këtë nismë, dhe mos i shikoni vetet tuaja si superiorë dhe kryelartë ndaj tij, sepse ti mendon se ai ka dije më pak se ti, porse ndoshta ai e përmbys rezultatin, e kështu fillon përçarja, fillojnë grindjet, pastaj ndodhin këto gjëra të cilat i ndaloi i Dërguari – alejhi salatu ue selam- në këtë hadith të saktë:

لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلمٍ أن يهجرَ أخاهُ فوقَ ثلاث

“Mos e bojkotoni njëri-tjetrin, mos e armiqësoni njëri-tjetrin, mos e urreni njëri-tjetrin, mos kini haset ndaj njëri-tjetrit, por,

jini robër të Allahut vëllezër, nuk i lejohet muslimanit të bojkotojë vëllanë e tij, më tepër se tre ditë.”

Ky bojkot obligohet të ndërpritet dhe të përfundohet; ky hadith në realitet është prej mëshirës së Allahut –azze ue xhel-le- ndaj robërve të tij, për shkak se Ai nuk e ndaloi bojkotin në mënyrë absolute, porse i la hapësirë disa njerëzve (me zemra) të sëmura që ta shuajnë zemërimin, urrejtjen dhe hasetin, për tre ditë, i mjafton njeriut që të shuajë zemërimin e tij brenda këtyre tre ditëve, i është lejuar kjo gjë, ama nëse bojkoti zgjat më tepër se tre ditë atëherë (bojkotuesi) hyn në harram.

Sikurse do të përmendim disa hadithe të sakta, që ai me këtë vepër, d.m.th nëse tejkalon më tepër se tre ditë, gjatë të cilave Ligjvënësi ia lejoi atij të bojkotojë, atëherë ai meriton të futet në zjarr.”

💿Burimi: https://youtu.be/rIKe005ml54

Përktheu: Muhamed Kallashi

Postuar tek Metodologji | Lini një koment

Mos e humbni kohën duke kritikuar njëri-tjetrin

Shejh Albani thotë: “mos e humbni kohën duke kritikuar njëri-tjetrin, filani tha kështu, filani tha ashtu, sepse së pari kjo nuk ka të bëjë gjë me diturinë, dhe së dyti kjo metodë futë urrejtje”.

Personalisht e kam dëgjuar shpesh shejh Abbadin kur pyetej: çfarë thuhet për filanin që thotë kështu e ashtu? Ai përgjigjej shpejt: mos e humb kohën, shko mëso!

Hoxhë Jeton BOZHLANI

Postuar tek Citate, Metodologji, Thënie të imam Albanit | Lini një koment

Ashtu siç jeni i keni edhe udhëheqësit

Shejh Albani thotë: nuk është i saktë hadithi: “ashtu siç jeni i keni edhe udhëheqësit”.

Më pas as kuptimi i tij nuk është i saktë nëse përgjithësohet, sepse historia na tregon se ndodhë që pas një udhëheqësi të keq vie një njeri i mirë, ndërsa populli mbetet po i njëjti.

Hoxhë Jeton BOZHLANI

Postuar tek Hadithe të dobëta/shpifura, Metodologji, Thënie të imam Albanit | Lini një koment