Burgimi i Shejh Albanit, ku Allahu kurthin e armiqëve të Islamit e kthenë në dhunti

Burgimi i Shejh Albanit,ku Allahu kurthin e armiqëve të Islamit e kthenë në dhunti

Thotë Shejh Albani-Allahu e mëshiroftë:

Ishte caktim i Allahut të burgosem në vitin 1389 hixhrij,pra në 1969 miladij me një grup dijetarësh pa asnjë gabim të bërë përveç davetit-thirrjes së njerëzve në rrugën e Allahut dhe mësimit te njerëzve.
U dërgova në burgun e Kalasë në Damask,pas lirimit tim një kohë nga burgu u futa prap në burg në një gadishull ku qëndrova disa muaj që i konsiderova si sprovë në rrugë të Allahut.

Ishte caktim i Allahut që me vete mos të kem asgjë tjetër pos librit të dashur’Sahihu Muslimit’ dhe një laps të thjeshtë me një gomë dhe këtu mua mu realizua dëshira e rezumimit dhe shkurtimit të tij,të cilën e perfundova nbrenda tre muaji duke punuar vazhdimisht natën dhe ditën pa asnjë pushim.

Me këtë Allahu i Lartëmadhëruar kurthin e atyre që donin t’na dëmtonin e shëndëroi në dhunti ndaj nesh duke bërë që muslimanët nga nxënësit e dijes t’na vizitonin (që të përfitojnë nga dija jonë)nga të gjitha anët ,e për këtë falënderimi qoftë Allahut që me dhuntiin e Tij realizohen punët e mira”.”

(marrë nga artikulli:”Shejhul Islam ibn Tejmijeh vel-Albani el irthul mutexheddit fi sixhnil kal’ah”)

Hoxhë, Besfort Maxhuni

Postuar te Fragmente nga jeta e shejh Albanit | Lini një koment

Shejh AbdulAziz Ibn Bazi për librin “Sifatu Salat-in-Nebi salAllahu alejhi ue selem” të Shejh Albanit

Shejh AbdulAziz Ibn Bazi për librin “Sifatu Salat-in-Nebi salAllahu alejhi ue selem” të Shejh Albanit

Pyetje: Çfarë mendoni për librin e Shejkh Muhamed Nasir-ud-Din el-Albanit “Sifatu Salat-in-Nebi salAllahu alejhi ue selem”?

Përgjigje: Libri është i mirë dhe i dobishëm. Shejkh Muhamed Nasir-ud-Din el-Albani është një njeri shumë i ditur, një Alameh. Ai është i shkëlqyer. Ai është shumë aktiv kur është fjala për ringjalljen e Sunnetit dhe sqarimin e hadithit të vërtet nga ai i dobët. Ai duhet të lavdërohet për përpjekjet e tij – Allahu e shpërbleftë atë shumë dhe ia dyfishoftë shpërblimin e tij.

Çdo njeri bën gabime. Asnjë dijetar nuk është i pagabueshëm. Mund të ndodhë që ai të bën ndonjë prej gabimeve, apo ndonjë gabim në librat e tij. Ky është rasti edhe me dijetarët që janë më të mëdhenjë sesa ai. Pra siç thashë ai mund të gabojë. Një gabim i tillë në “Sifatu Salat-in-Nebi” është se ai thotë se falësi gjatë namazit duhet të ketë duart e tij të lëshuara pas rukus. Kjo është gabim. E sakta është se ai duhet ti vendos ato në gjoksin e tij ashtu siç i kishte ato para rukus. Kjo është e vërtetuar nga hadithet e vërteta të Profetit salAllahu alejhi ue selem që vuri dorën e djathtë mbi dorën e majtë, kur ai qëndronte duke u falur. Kjo përfishinë të dy gjendjet para dhe pas rukus. Gjithashtu ka treguar Sehl bin Sad radijAllahu anhu nga Profeti salAllahu alejhi ue selem:

“Ne u urdhëruam që njeriu të vendos dorën e tij të djathtë mbi parakrahun e tij të majtë në namaz.”
Është e ditur se namaz falësi vendos duart mbi gjunjë në ruku, kur është në sexhde i vendos ato në tokë dhe mbi kofshë apo mbi gjunjë gjatë uljes. E vetmja gjë që mbetet është pozicioni në këmbë, gjatë qëndrimit në këmbë vendoset dora e djathtë mbi dorën e majtë, mbi kyçin e dorës apo mbi parakrah. Kjo është ajo për të cilën autori – Allahu i dhëntë sukses – mund të kritikohet.
Pra siç thashë të gjithë mund të bëjnë disa rrëshqitje. Ky burrë duhet të lavdërohet për punimet e tij të mira dhe përpjekjet e tij të mëdha dhe kujdesin e tij për Sunnetin. Allahu e shpërbleftë atë shumë dhe e shtoftë mirësinë tonë, tuajen dhe të tij dhe udhëzimin.

Imam Abdul-Aziz bin Abdullah bin Baz (Allahu e mëshiroftë!)
Burimi: http://www.binbaz.org.sa/mat/10506

Postuar te Të ndryshme, Të tjerët për Imam Albanin | Lini një koment

Kush është imami i Ehl-us-Sunnetit sot?

Kush është imami i Ehl-us-Sunnetit sot?

Shejkh Mukbil bin Hadi el-Uadi´i (Allahu e mëshiroftë!)

Burimi: Nasa’ih ue Fadha’ih, fq. 273
Përgatiti: www.perlat-muslimane.com


“Librat e Shejkh Albanit janë përhapur. Myslimanët kanë përfituar nga dituria e tij. Unë nuk jam duke thënë se ai është i pa gabueshëm. Ai ia qëllon dhe gabon, ai di ndonjëherë dhe ndonjëherë nuk di. Megjithatë, ai konsiderohet të jetë Imami i Ehl-us-Sunnetit sot.

Dhe ti – et-Tahan (Abdurr-Rrahim et-Tahan) – i mjeri ti; çfarë ke bërë për Islamin? Qortimet tuaja e kishin zakon të jenë efektive. Tani unë nuk e kuptoj se si Katari kanë durim me shpifjet tuaja.”

Postuar te Të tjerët për Imam Albanin | Lini një koment

“8 Marsi” i Imam Albanit(Allahu e mëshiroftë)

“8 Marsi” i Imam Albanit(Allahu e mëshiroftë)

Mu kujtua përshkrimi i gruas plakë të shejh Albanit për jetën e tij, kur ishte intervistuar përmes telefonit nga disa nxënës dije para ca viteve, dhe kur ishte pyetur se si ka qenë sjellja e shejhut me të, ajo ishte përgjigjur interesant.
Shejhu e ka pas zakon që gjatë fundjavave të më qojë në piknik, ku e kishte një korpë të cilën e mbushte me ushqim dhe e merrte një libër gjithashtu. Dilnim në natyrë, e ai edhe lexonte edhe bisedonim.

Allahu e mëshiroftë imam Allbanin, ishte shëmbëlltyrë.

Zejd Haziri

Postuar te Fragmente nga jeta e shejh Albanit | Lini një koment

Ne xhamiat tona bëhen disa bidate, kur të kthehemi ne si të veprojmë?

Ne xhamiat tona bëhen disa bidate, kur të kthehemi ne si të veprojmë?

Shejh Albani rahimehUllah

Postuar te Audio | Lini një koment

Ministri i brendshëm i Sirisë në atë kohë më tha se ai e di se daveti im është e vërteta

Ministri i brendshëm i Sirisë në atë kohë më tha se ai e di se daveti im është e vërteta

Albani (rahimehullah) ka thënë: “Myftiu i Sirisë kërkoi që unë të dëbohem në shkretëtirë, në verilindje të Sirisë. Ndërsa ministri i brendshëm i Sirisë në atë kohë më tha se ai e di se daveti im është e vërteta dhe se puna e tij e vetëm është për të ruajtur sigurinë e vendit.” (Silsilet-ul-Huda uen-Nur (173))

[ marrur nga hoxhe Usame Morina ]

Postuar te Citate, Thënie të imam Albanit | Lini një koment

Ne duam nxënës të tillë, që nuk kanë fanatizëm ndaj meje apo dikujt tjetër(Albani) -Takimi i fundit i shejkh Suhejmit me shejkh Albanin!

Ne duam nxënës të tillë, që nuk kanë fanatizëm ndaj meje apo dikujt tjetër(Albani)

Takimi i fundit i shejkh Suhejmit me shejkh Albanin!

Shejh Salih Es Suhejmi (Allahu e Ruajtë)

Postuar te Video | Lini një koment

Të qenurit guraba për shkak të kapurit në fenë e pastër

Shejh Albani (Allahu e meshirofte!):  Ne jemi te lumtur per kete el gurbeh (te qenurit guraba per shkak te kapurit ne fene e paster) dhe krenohemi me kete, sepse i Derguari i Allahut salAllahu alejhi ue selem i ka lavderuar keta te huajt (el gurabau) me fjalen e tij: “Me te vertete Islami ka filluar i huaj dhe perseri do kthehet i huaj ashtu sic edhe filloi. Dhe tuba qofte per keta te huaj.” Thane: O i Derguari i Allahut, kush jane keta? Tha: “Jane ate te cilet permisojne kur njerezit prishen.”

Es Sahihah

Unejs Sheme

Postuar te Citate | Lini një koment

Nëse arabët po e luftojnë Sunnetin, çfarë të themi për shqiptarët?!”

Nëse arabët po e luftojnë Sunnetin, çfarë të themi për shqiptarët?!”

Imam Albani (rahimehullah) ka thënë:

“Ende pa filluar t’ua mësosh shqiptarëve pasimin e Sunnetin, ata vetëm se kanë filluar që ta luftojnë atë.

Nëse arabët po e luftojnë Sunnetin, çfarë të themi për shqiptarët?!”

(Silsilet-ul-Huda uen-Nur (178))

Postuar te Citate | Lini një koment

Nuk ka argument për ngritjen e duarve në lutje pas namazit

Nuk ka argument për ngritjen e duarve në lutje pas namazit

“Nuk ka asgjë të vërtetuar nga i Dërguari i All-llahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem që ai i ka ngritur duart pas namazit(në lutje). Ajo që Imami dhe namazfalësit e bëjnë lutjen së bashku pas namazit është bidat”

Imam el-Albani (adh-Dha’ifah 6/60)

Përktheu: Ergin Shala

 

Postuar te Bidatet, Citate, Fikhu, Hadithe të dobëta/shpifura, Të ndryshme | Lini një koment