Takimi i shejh Albanit me shejh Ibn Bazin

Takimi i shejh Albanit me shejh Ibn Bazin

Më kujtohet kur herën e fundit vizitova Shejh Bin Bazin në Taif, e fala pas tij namazin e jacisë mendoj apo të sabahut, lidha duart pas rukusë (ky ishte mendimi i shejh Bin Bazit), edhe pse kjo ishte në kundërshtim me mendimin tim, por unë mendoj se ky është njeri i ditur i cili nuk pason epshin e vet, dhe kështu e ka parë si të saktë, prandaj e shoh veten në pozitën e Ibën Mes’udit me Uthmanin, kur Uthmani falej në haxh nuk e shkurtonte namazin, ndërsa Ibën Mesudi e pasonte atë, ndërsa disa shokë të tij që e dinin mendimin e tij (se duhet shkurtuar namazin) i thanë pse e falë të plotë? Ndërsa ai u përgjigj: “kundërshtimi është sherr, kundërshtimi është sherr”.

(Shejh Albani, kaseta 779)

Jeton Bozhlani

Postuar te Fragmente nga jeta e shejh Albanit | Lini një koment

Ndalimi i shitjes së rrobave me firmë falso

Ndalimi i shitjes së rrobave me firmë falso

Imam Albani (Allahu e mëshiroftë):
Është e ndaluar të shesësh rroba me emër të markës falso, është mashtrim.
Silsile el Huda ue Nur, 355.

Postuar te Citate, Thënie të imam Albanit | Lini një koment

Kush jep selam i pari në telefon?

Kush jep selam i pari në telefon?

Modesti dhe edukatë!

Thotë njëri nga nxënësit e shejkh Albanit, Salih Taha (Ebu Islam), duke treguar për shejkhun e vet: “Shejkhu telefonoi një ditë kur unë nuk isha në shtëpi dhe telefonin e ngriti vajza ime e vogël duke i thënë menjëherë: ‘Esselamu alejkum ue rahmetullah’. Shejkhu pyeti për mua pastaj i tha asaj: ‘Njoftoje babanë tënd se telefonoi Muhammed Nasiruddin el Albanij’. (Dhe nuk tha ‘Shejkhu’… dhe kjo ishte prej modestisë së tij – Allahu ja ngrittë gradat në Xhennet)

Kur u ktheva në shtëpi vajza ime më tha: ‘Të morri në telefon një burrë me emrin Muhammed Nasiruddin el Albanij.’ Atëherë e morra direkt në telefon shejkhun, i cili pasi më kërkoi atë që dëshironte prej meje, më tha: ‘O Ebu Islam! Kur të morra në telefon qëparë, e hapi vajza jote e vogël duke më thënë: ‘Esselamu alejkum ue rahmetullah’. A është ky një veprim që bëhet me dituri, apo është një veprim individual nga një e vogël? Duam të përfitojmë o Ebu Islam!’ (Edhe kjo ishte prej thjeshtësisë së tij dhe urtësisë së tij në davet – Allahu e mëshiroftë!)

I thashë: ‘Ky është një veprim i vogëlushes dhe për herë të parë. Ndërsa ajo që ne dimë në këtë çështje është se ai që e ngre receptorin e telefonit duhet të thotë: Po. (Urdhëro); dhe ai që i ra telefonit i jep selam, pastaj ky ja kthen selamin, dhe jo tja fillojë ai i pari me selam.

Atëherë shejkhu -Allahu e mëshiroftë – tha: ‘Kjo është e sakta që ne dimë. Sepse ai që i bie telefonit është si ai që troket në derë, nuk ka dallim mes tyre’  

“Akidja së pari! Veç sikur ta dinin” Shejkh Ebu Islam Salih Taha. (fq.16)

udhaebesimtareve.com

Postuar te Sjella e imam Albanit, Të ndryshme | Lini një koment

RISHIKIMI I “SILSILETU DAIFAH” NGA ANA E SHEJH MESH’HURIT(Allahu e Ruajtë)

 RISHIKIMI I “SILSILETU DAIFAH” NGA ANA E SHEJH MESH’HURIT(Allahu e Ruajtë)

Thotë shejh Meshhur Hasen Al Selman (Allahu e ruajt):

“Më la si detyrë shejhu ynë -imam Albani- Allahu e mëshiroftë që të rishikoja një prej vëllimeve të librit Silsiletu Daife para se ai të botohej.

Më dha vëllimin e pestë të Daifeve, e mora librin me dorë-shkrimin e shejhut para se të botohej, por kur e nxorra nga qesja fillova të qaja.

Shejhu -Allahu e mëshiroftë- më pyeti: Çfarë ke? Un nuk i fola. Porse shejhu vuri re lotët në sytë e mi.

Shejhu -Allahu e mëshiroftë- e kishte shkruar librin në letra që ishin për dhurata, e në letrat që mbështillej me to sheqeri dhe orizi; ishin letra të kuqe ku njerëzit mbështillnin sheqerin dhe orizin me to.

Shejhu më tha: Merrja disa fije që kisha dhe i vendosja në bojë e më pas i vendosja në letër e në këtë mënyrë e bëja letrën me vija sepse nuk kisha të holla të blija me to letër shkrimi”.

Hoxhë, Ylli Rama (FB)

Postuar te Hadithe të dobëta/shpifura, Këshilla nga shejh Albani | Lini një koment

Burgimi i Shejh Albanit, ku Allahu kurthin e armiqëve të Islamit e kthenë në dhunti

Burgimi i Shejh Albanit,ku Allahu kurthin e armiqëve të Islamit e kthenë në dhunti

Thotë Shejh Albani-Allahu e mëshiroftë:

Ishte caktim i Allahut të burgosem në vitin 1389 hixhrij,pra në 1969 miladij me një grup dijetarësh pa asnjë gabim të bërë përveç davetit-thirrjes së njerëzve në rrugën e Allahut dhe mësimit te njerëzve.
U dërgova në burgun e Kalasë në Damask,pas lirimit tim një kohë nga burgu u futa prap në burg në një gadishull ku qëndrova disa muaj që i konsiderova si sprovë në rrugë të Allahut.

Ishte caktim i Allahut që me vete mos të kem asgjë tjetër pos librit të dashur’Sahihu Muslimit’ dhe një laps të thjeshtë me një gomë dhe këtu mua mu realizua dëshira e rezumimit dhe shkurtimit të tij,të cilën e perfundova nbrenda tre muaji duke punuar vazhdimisht natën dhe ditën pa asnjë pushim.

Me këtë Allahu i Lartëmadhëruar kurthin e atyre që donin t’na dëmtonin e shëndëroi në dhunti ndaj nesh duke bërë që muslimanët nga nxënësit e dijes t’na vizitonin (që të përfitojnë nga dija jonë)nga të gjitha anët ,e për këtë falënderimi qoftë Allahut që me dhuntiin e Tij realizohen punët e mira”.”

(marrë nga artikulli:”Shejhul Islam ibn Tejmijeh vel-Albani el irthul mutexheddit fi sixhnil kal’ah”)

Hoxhë, Besfort Maxhuni

Postuar te Fragmente nga jeta e shejh Albanit | Lini një koment

Shejh AbdulAziz Ibn Bazi për librin “Sifatu Salat-in-Nebi salAllahu alejhi ue selem” të Shejh Albanit

Shejh AbdulAziz Ibn Bazi për librin “Sifatu Salat-in-Nebi salAllahu alejhi ue selem” të Shejh Albanit

Pyetje: Çfarë mendoni për librin e Shejkh Muhamed Nasir-ud-Din el-Albanit “Sifatu Salat-in-Nebi salAllahu alejhi ue selem”?

Përgjigje: Libri është i mirë dhe i dobishëm. Shejkh Muhamed Nasir-ud-Din el-Albani është një njeri shumë i ditur, një Alameh. Ai është i shkëlqyer. Ai është shumë aktiv kur është fjala për ringjalljen e Sunnetit dhe sqarimin e hadithit të vërtet nga ai i dobët. Ai duhet të lavdërohet për përpjekjet e tij – Allahu e shpërbleftë atë shumë dhe ia dyfishoftë shpërblimin e tij.

Çdo njeri bën gabime. Asnjë dijetar nuk është i pagabueshëm. Mund të ndodhë që ai të bën ndonjë prej gabimeve, apo ndonjë gabim në librat e tij. Ky është rasti edhe me dijetarët që janë më të mëdhenjë sesa ai. Pra siç thashë ai mund të gabojë. Një gabim i tillë në “Sifatu Salat-in-Nebi” është se ai thotë se falësi gjatë namazit duhet të ketë duart e tij të lëshuara pas rukus. Kjo është gabim. E sakta është se ai duhet ti vendos ato në gjoksin e tij ashtu siç i kishte ato para rukus. Kjo është e vërtetuar nga hadithet e vërteta të Profetit salAllahu alejhi ue selem që vuri dorën e djathtë mbi dorën e majtë, kur ai qëndronte duke u falur. Kjo përfishinë të dy gjendjet para dhe pas rukus. Gjithashtu ka treguar Sehl bin Sad radijAllahu anhu nga Profeti salAllahu alejhi ue selem:

“Ne u urdhëruam që njeriu të vendos dorën e tij të djathtë mbi parakrahun e tij të majtë në namaz.”
Është e ditur se namaz falësi vendos duart mbi gjunjë në ruku, kur është në sexhde i vendos ato në tokë dhe mbi kofshë apo mbi gjunjë gjatë uljes. E vetmja gjë që mbetet është pozicioni në këmbë, gjatë qëndrimit në këmbë vendoset dora e djathtë mbi dorën e majtë, mbi kyçin e dorës apo mbi parakrah. Kjo është ajo për të cilën autori – Allahu i dhëntë sukses – mund të kritikohet.
Pra siç thashë të gjithë mund të bëjnë disa rrëshqitje. Ky burrë duhet të lavdërohet për punimet e tij të mira dhe përpjekjet e tij të mëdha dhe kujdesin e tij për Sunnetin. Allahu e shpërbleftë atë shumë dhe e shtoftë mirësinë tonë, tuajen dhe të tij dhe udhëzimin.

Imam Abdul-Aziz bin Abdullah bin Baz (Allahu e mëshiroftë!)
Burimi: http://www.binbaz.org.sa/mat/10506

Postuar te Të ndryshme, Të tjerët për Imam Albanin | Lini një koment

Kush është imami i Ehl-us-Sunnetit sot?

Kush është imami i Ehl-us-Sunnetit sot?

Shejkh Mukbil bin Hadi el-Uadi´i (Allahu e mëshiroftë!)

Burimi: Nasa’ih ue Fadha’ih, fq. 273
Përgatiti: www.perlat-muslimane.com


“Librat e Shejkh Albanit janë përhapur. Myslimanët kanë përfituar nga dituria e tij. Unë nuk jam duke thënë se ai është i pa gabueshëm. Ai ia qëllon dhe gabon, ai di ndonjëherë dhe ndonjëherë nuk di. Megjithatë, ai konsiderohet të jetë Imami i Ehl-us-Sunnetit sot.

Dhe ti – et-Tahan (Abdurr-Rrahim et-Tahan) – i mjeri ti; çfarë ke bërë për Islamin? Qortimet tuaja e kishin zakon të jenë efektive. Tani unë nuk e kuptoj se si Katari kanë durim me shpifjet tuaja.”

Postuar te Të tjerët për Imam Albanin | Lini një koment

“8 Marsi” i Imam Albanit(Allahu e mëshiroftë)

“8 Marsi” i Imam Albanit(Allahu e mëshiroftë)

Mu kujtua përshkrimi i gruas plakë të shejh Albanit për jetën e tij, kur ishte intervistuar përmes telefonit nga disa nxënës dije para ca viteve, dhe kur ishte pyetur se si ka qenë sjellja e shejhut me të, ajo ishte përgjigjur interesant.
Shejhu e ka pas zakon që gjatë fundjavave të më qojë në piknik, ku e kishte një korpë të cilën e mbushte me ushqim dhe e merrte një libër gjithashtu. Dilnim në natyrë, e ai edhe lexonte edhe bisedonim.

Allahu e mëshiroftë imam Allbanin, ishte shëmbëlltyrë.

Hoxhë, Zejd Haziri

Postuar te Fragmente nga jeta e shejh Albanit | Lini një koment

Ne xhamiat tona bëhen disa bidate, kur të kthehemi ne si të veprojmë?

Ne xhamiat tona bëhen disa bidate, kur të kthehemi ne si të veprojmë?

Shejh Albani rahimehUllah

Postuar te Audio | Lini një koment

Ministri i brendshëm i Sirisë në atë kohë më tha se ai e di se daveti im është e vërteta

Ministri i brendshëm i Sirisë në atë kohë më tha se ai e di se daveti im është e vërteta

Albani (rahimehullah) ka thënë: “Myftiu i Sirisë kërkoi që unë të dëbohem në shkretëtirë, në verilindje të Sirisë. Ndërsa ministri i brendshëm i Sirisë në atë kohë më tha se ai e di se daveti im është e vërteta dhe se puna e tij e vetëm është për të ruajtur sigurinë e vendit.” (Silsilet-ul-Huda uen-Nur (173))

[ marrur nga hoxhe Usame Morina ]

Postuar te Citate, Thënie të imam Albanit | Lini një koment