Arkiva Mujorë: Prill 2012

Gjykimi mbi gershetimin e duarve ne namaz

Gjykimi mbi gërshetimin e duarve ne namaz

Postuar tek Fikhu, Pyetje dhe përgjigje | Lini një koment

Krenaria e shejh Albanit

“Unë jam krenar që Allahu Azze ue Xhel ma bëri të lehtë të njihesha me Selefus Salih … diturinë e tyre … fikhun e tyre … sjelljet e tyre … dhe që unë përpiqem të ndjek hapat e tyre … … Vazhdoni leximin

Postuar tek Thënie të imam Albanit | ! Koment

A është e detyrueshme që nxënësit e dijes të mësojnë gjuhën arabe dhe ta flasin atë?

A është e detyrueshme që nxënësit e dijes të mësojnë  gjuhën arabe dhe ta flasin atë? Pyetësi: A është e detyrueshme që nxënësit e dijes të mësojnë  gjuhën arabe dhe ta flasin atë? Shejh Albani: Njohja e gjuhës arabe është një çështje e detyrueshme për shkak të asaj që është thënë nga dijetarët se: … Vazhdoni leximin

Postuar tek Pyetje dhe përgjigje | 2 Komente

Namazi i njëjtë, të falet dy herë në xhami të ndryshme

Namazi i njëjtë, të falet dy herë në xhami të ndryshme Pyetje: Nëse dikush është falur në një xhami dhe pastaj shkon në një tjetër xhami, në të cilën ka njerëz të cilët janë duke u përgaditur për të falur Namazin … Vazhdoni leximin

Postuar tek Fikhu | ! Koment

Rilindja islame a vjen përmes mësim-besimit apo revolucionit.

Rilindja islame a vjen përmes mësim-besimit apo revolucionit

Postuar tek Video | Lini një koment

Nga fjalët e arta të Muhamed Nasirudin El Albanit

Nga fjalët e arta të Muhamed Nasirudin El Albanit: – Prej politikës është largimi nga politika. – E vërteta është e rëndë, atëherë mos ta rëndojmë atë me moralin tonë (të ultë). – Thuaje fjalën dhe ecë (vazhdo projektet tua). … Vazhdoni leximin

Postuar tek Thënie të imam Albanit | Lini një koment

CILA ËSHTË KRIJESA E PARË?!

CILA ËSHTË KRIJESA E PARË?! Nga dijetari i Islamit Muhamed Nasirudin Albani Transmetohet nga Ibën Abasi radijAllahu anhuma, e ky nga Pejgamberi salAllahu alejhi ve selem se ka thënë: “Vërtetë, gjëja e parë që ka krijuar Allahu i lartësuar është … Vazhdoni leximin

Postuar tek Hadith | ! Koment

E vërteta nuk njihet nga njerëzit

E vërteta nuk njihet nga njerëzit http://shaikhalbaani.wordpress.com/ Ai, Allahu e mëshiroftë, ka thënë: “Kështu që, o musliman, kërkoni të mësoni Islamin tuaj nga Libri i Zotit tuaj dhe Suneti i Pejgamberit tuaj. Dhe mos thoni: “Kështu dhe kështu ka thënë filani.” Ngase, e vërteta nuk njihet nga njerëzit-jo, mësoje të vërtetën,  do t’i njohesh njerëzit. ‘ … Vazhdoni leximin

Postuar tek Citate, Thënie të imam Albanit | ! Koment

Martesa farz apo sunnet !

Martesa farz apo sunnet ! Pyetje: A është martesa farz apo sunnet ? Përgjigje: Kjo (të martohet) është farz (obligim). Martesa sipas mendimit tim është farz (obligim), dhe jo vetëm një (rekomandim) sunnet. Shejkh el-Albani (rahimehullah) Silsilat ul-Huda wa-n-Nur -Shirit … Vazhdoni leximin

Postuar tek Fikhu, Pyetje dhe përgjigje | ! Koment

Shejh Albani në lidhje me librin e shejh Rabis rreth gabimeve të Sejid Kutbit

Shejh Albani në lidhje me librin e shejh Rabise rreth gabimeve të Sejid Kutbit  Burimi: http://shaikhalbaani.wordpress.com/  Shejh el-Albani tha në lidhje me librin e shejh Rebis në të cilën ai shpjegon gabimet e Sejjid Kutbit “Çdo  gjë me të cilën ju … Vazhdoni leximin

Postuar tek Metodologji, Personalitete | Lini një koment