Arkiva Kategorie: Të tjerët për Imam Albanin

Shejh Ibën Uthejmin për akuzimin e shejh Albanit me irrxha

Postuar tek Akide, Metodologji, Të tjerët për Imam Albanin, Video | Lini një koment

Vdekja e shejkh Albanit (Allahu e mëshiroftë)

Nga shejkh Abdulmuhsin el-Abad Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit! Të gjitha falënderimet dhe lavdërimet i takojnë Allahut, Krijuesit të Gjithësisë. Paqja dhe shpëtimi i Allahut qoftë mbi robin e Tij dhe profetin tonë Muhamed, mbi familjen dhe shokët … Vazhdoni leximin

Postuar tek Të tjerët për Imam Albanin | Lini një koment

Këshilla e Albanit ndaj Ebul Jusrit në spital

KËSHILLA E SHEJH ALBANIT NDAJ SHEJH EBUL JUSRIT NË SPITAL ” Disa ditë para vdekjes së shejhut Imam Albanit, shkova në spital ku shejhu ishte i shtrirë që ta vizitoj atë. Njëherit ky ishte takimi i fundit me shejhun tim. … Vazhdoni leximin

Postuar tek Jeta e Imam Albanit, Të tjerët për Imam Albanin, Uncategorized | Lini një koment

Më shumë se 40 vjet i privuar të japë mësim në xhami apo në ndonjë tubim

Më shumë se 40 vjet i privuar të japë mësim në xhami apo në ndonjë tubim Shejh Ez’her Sunejkara, Allahu e ruajttë, duke folur për shejh Albanin, Allahu e mëshiroftë, thotë: “Shiko dijetarët tanë! Shejh Albani, Allahu e mëshiroftë, më … Vazhdoni leximin

Postuar tek Të ndryshme, Të tjerët për Imam Albanin | Lini një koment

JU JENI FANATIK PAS SHEJH ALBANIT

JU JENI FANATIK PAS SHEJH ALBANIT Një student thotë: Ju selefijtë jeni fanatik mbas shejkh Albanit, a e pranon logjika që ai të mos ketë gabuar ndonjëherë në saktësimin apo dobësimin e ndonjë hadithi?! Përgjigje: Jo. Shejkh Albanij ishte njeri, … Vazhdoni leximin

Postuar tek Të tjerët për Imam Albanin, Uncategorized | Lini një koment

Në dhomat e tjera i leni dritat ndezur

Në dhomat e tjera i leni dritat ndezur Shejh Isan bin Musa Hadij (Allahu e ruajtte!): Nje here shejhu yne Albani me tha: “A qendroni ne shtepi ne dhomen e ngrenies ndersa ne dhomat e tjera i leni dritat ndezur?” I … Vazhdoni leximin

Postuar tek Të ndryshme, Të tjerët për Imam Albanin, Uncategorized | Lini një koment

SHEJH ALBANI ISHTE PREJ NJERËZVE MË TË KUJDESSHËM PËR TË PUNUAR ME ATË QË DINTE

SHEJH ALBANI ISHTE PREJ NJERËZVE MË TË KUJDESSHËM PËR TË PUNUAR ME ATË QË DINTE Shejh Ebu Islam Salih bin Taha Abduluahid (Allahu e ruajttë!) thote: Shejhun yne (shejh Albani) ishte prej njerezve me te kujdesshem per te punuar me … Vazhdoni leximin

Postuar tek Fragmente nga jeta e shejh Albanit, Të tjerët për Imam Albanin | Lini një koment

Shejkh El-Albani dhe shkrimet e tij!

Shejkh El-Albani dhe shkrimet e tij! Shejkh Meshhur Hasen -Allahu e Ruajttë- më ka thënë: “Kam qajtur kur ma ka dorëzuar Shejkh Albani pjesën e pestë të Sislile-Daife për ta kontrolluar e përgaditur për botim, libri ishte shënuar në letra … Vazhdoni leximin

Postuar tek Fragmente nga jeta e shejh Albanit, Të tjerët për Imam Albanin, Uncategorized | Lini një koment

Shejh AbdulAziz Ibn Bazi për librin “Sifatu Salat-in-Nebi salAllahu alejhi ue selem” të Shejh Albanit

Shejh AbdulAziz Ibn Bazi për librin “Sifatu Salat-in-Nebi salAllahu alejhi ue selem” të Shejh Albanit Pyetje: Çfarë mendoni për librin e Shejkh Muhamed Nasir-ud-Din el-Albanit “Sifatu Salat-in-Nebi salAllahu alejhi ue selem”? Përgjigje: Libri është i mirë dhe i dobishëm. Shejkh … Vazhdoni leximin

Postuar tek Të ndryshme, Të tjerët për Imam Albanin | Lini një koment

Kush është imami i Ehl-us-Sunnetit sot?

Kush është imami i Ehl-us-Sunnetit sot? Shejkh Mukbil bin Hadi el-Uadi´i (Allahu e mëshiroftë!) Burimi: Nasa’ih ue Fadha’ih, fq. 273 Përgatiti: www.perlat-muslimane.com “Librat e Shejkh Albanit janë përhapur. Myslimanët kanë përfituar nga dituria e tij. Unë nuk jam duke thënë se ai … Vazhdoni leximin

Postuar tek Të tjerët për Imam Albanin | Lini një koment