Arkiva Kategorie: Pyetje dhe përgjigje

Nuk mund ta falesh namazin ( pasi i la kaluar koha) nëse ke qenë i zënë me biznes apo me lojë

Pyetësi:  Një vëlla thotë: Më iku namazi i ikindisë dhe filloi koha e akshamit, cilën prej të dyjave duhet të fal? Jani, ai shkoi në xhami dhe ata po bëheshin gati ta falnin akshamin?   Shekjh Albani: Nëse ai ka humbur … Vazhdoni leximin

Postuar te Pyetje dhe përgjigje | Lini një koment

Kthimi i Selamit atij që nuk falet

Kthimi i Selamit atij që nuk falet Pyetësi: Personi i cili nuk falet kalon pranë teje dhe thotë “Es selamu alejkum”, a i përgjigjemi selamit të tij? Shejkh Albani: Po, ia ktheni selamin, por kur ta shoqëroni, këshillojeni. Al-Hudaa wan-Noor, 97.

Postuar te Pyetje dhe përgjigje | Lini një koment

A lejohet të flitet rreth gjerave të dunjasë në xhami?

A lejohet të flitet rreth gjerave të dunjasë në xhami? Pyetësi: A lejohet që të flitet rreth gjërave të dunjasë në mes të ezanit dhe ikametit në xhami? Shejkh Albani: Ka shtjellim rreth përgjigjes- lejohet dhe nuk lejohet. Nëse është … Vazhdoni leximin

Postuar te Pyetje dhe përgjigje | Etiketuar me , , | Lini një koment

Imam Albani tregon kush ishte muxhtehid në këtë kohë!

Imam Albani tregon kush ishte muxhtehid në këtë kohë! Pyetje: cilët dijetarë fukaha dhe muxhtehidë i njihni në këtë kohë? Shejh Albani: mendoj se shejh Bin Bazi, Allahu u dhashtë dobi muslimanëve prej tij, është ai që bën ixhtihad në … Vazhdoni leximin

Postuar te Metodologji, Pyetje dhe përgjigje, Të ndryshme | Lini një koment

Ecja deri tek sutra

Ecja deri tek sutra Pyetësi: Sa larg i lejohet personit i cili ka për të falur disa rekate namaz të ecë që të arrij tek sutra? Shejkh Albani: Ai mund të ecë disa hapa aq sa nëse e dikush e … Vazhdoni leximin

Postuar te Fikhu, Pyetje dhe përgjigje | Lini një koment

Kur jep selam personi i cili falet pas imamit? Pas teslimit të parë apo të dytë?

Kur jep selam personi i cili falet pas imamit? Pas teslimit te pare apo te dyte? Pyetësi:  Kur japim selam në fund të namazit, a më lejohet që unë të jap selam pas imamit në të djathtë apo më duhet të … Vazhdoni leximin

Postuar te Fikhu, Pyetje dhe përgjigje | 2 Koment

Imami harron të lexoj Fatihan dhe i kujtohet vetëm pasi bie në ruku?

  Imami harron të lexoj Fatihan dhe i kujtohet vetëm pasi bie në ruku? Pyetësi thotë: “Imami xhamisë harron ta lexoj Fatihan në një rekat dhe kjo atij i kujtohet vetëm pasi ka rënë në ruku, çfarë duhet të bejë … Vazhdoni leximin

Postuar te Fikhu, Pyetje dhe përgjigje | Lini një koment

Shpërblimi i veprës së mirë shkon edhe për prindërit

Shpërblimi i veprës së mirë shkon edhe për prindërit Pyetje: Ai që bën hatme Kuranin, a shkon shpërblimi edhe për prindërit e tij? Përgjigje: Unë mendoj se çdo punë e mirë që bëhet nga fëmiu i mirë, shpërblimi shkon edhe … Vazhdoni leximin

Postuar te Pyetje dhe përgjigje, Të ndryshme | Lini një koment

Sunetet që lihen pas dore gjatë muajit të Ramazanit

Sunnetet që lihen pas dore gjatë muajit të Ramazanit Shejkhul Imam Albani Silsiletul-Huda uen-Nur, kaseta nr. 590 Pyetje: A mundet shejkhu të na japë disa fjalë dobie për muajin e bekuar të Ramazanit, në këtë rast të shkëlqyerë? Shejkhul-Albani, Allahu … Vazhdoni leximin

Postuar te Fikhu, Pyetje dhe përgjigje | Lini një koment

Të falesh i vetëm pas safit

Të falesh i vetëm  pas safit Pyetësi:  (Cili është) gjykimi rreth dikujt që falet i vetëm në saf? Al-Albani: Nëse ai falet pas safit ( i shtyrë nga ndonjë nevojë) atëherë ai është i arsyetuar dhe nuk duhet ta përsëris namazin, … Vazhdoni leximin

Postuar te Fikhu, Pyetje dhe përgjigje | Lini një koment