Nuk ka argument për ngritjen e duarve në lutje pas namazit

Nuk ka argument për ngritjen e duarve në lutje pas namazit

“Nuk ka asgjë të vërtetuar nga i Dërguari i All-llahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem që ai i ka ngritur duart pas namazit(në lutje). Ajo që Imami dhe namazfalësit e bëjnë lutjen së bashku pas namazit është bidat”

Imam el-Albani (adh-Dha’ifah 6/60)

Përktheu: Ergin Shala

 

Postuar te Bidatet, Citate, Fikhu, Hadithe të dobëta/shpifura, Të ndryshme | Lini një koment

Çka i tha Shejh Albani nxënësit të tij Shejh Ebu Jusrit pak para vdekjes

Çka i tha Shejh Albani nxënësit të tij Shejh Ebu Jusrit pak para vdekjes

Shejh Ebu Jusri, Allahu e ruajttë, na tregoj:
“Disa ditë para vdekjes së shejhut, shkova në spital ku shejhu ishte i shtrirë që ta vizitoj atë. Njëherit ky ishte takimi i fundit me shejhun tim. Pasi hyra, ia zgjata dorën dhe e përshëndeta, shejhu ishte lodhur tej mase dhe kishte humbur shumë në peshë.
Nuk ma lëshoi dorën dhe më këshilloi duke më thënë:

“O Ebu Jusër, çështja tek Allahu nuk peshohet me dije të madhe dhe vepra të shumta por, me sinqeritet dhe frikë ndaj Allahut”.

Këto ishin fjalët e fundit që i dëgjova nga Shejhu im, Allahu e mëshiroftë”.

Ndërsa unë, xheladini, them: O Allah na shto sinqeritetin dhe frikën ndaj Teje dhe mos na humb atë ditë kur do të dalim para Teje!

Xheladin LEKA
Mekë, Arabi Saudite.

Postuar te Fragmente nga jeta e shejh Albanit | Lini një koment

Fjala “VEHABI” nga ana gjuhesore

Fjala “VEHABI” nga ana gjuhesore

Shejh Albani (Allahu e mëshiroftë) ka thënë: ”Fjala Vehabi nga ana gjuhesore eshte e gabuar per dy arsye:

1) Vehabi rrjedh nga emrat e Al-llahut el-Vehhab (Ai qe gjithmone jep). Domethene, emri perbehet nga nderi.

2) Njeriu per te cilen thuhet qe ishte themelues i grupit quhet Muhamed bin Abdulvehab, jo AbdulVehab, i cili ishte babai i tij.

(Silsilât-ul-hudâ ven-Nûr; 195)

Nga Shejkh – IMAM Albani-FB

Postuar te Të ndryshme | Lini një koment

HADITHI ME KËTË TEKST “Brezi më i mirë është brezi im…” NUK KA BAZË

HADITHI ME KËTË TEKST “Brezi më i mirë është brezi im…” NUK KA BAZË

Është përhapur në gjuhët e shumë prej nxënësve dijes, ligjëruesve dhe imamëve të xhamive, në ligjërat dhe hutbet e tyre, hadithi: “Brezi më i mirë është brezi im”, por ky hadith me këtë tekst nuk ka bazë. Ajo që saktësohet është hadithi me tekst: “Njerëzit më të mirë janë brezi im”

Shejh Albani (Allahu e mëshiroftë!): Transmetimi I hadithit me tekst: “Brezi më i mirë është brezi im” nuk dimë të ketë bazë në librat e sunetit. Por teksti autentik e që gjendet në dy librat e saktë të hadithit (te Buhariu e Muslimi) dhe në librat e tjerë është: “Njerëzit më të mirë janë brezi im” dhe jo: “Brezi më i mirë është brezi im.” Pra, (ajo që saktësohet): “Njerëzit më të mirë janë brezi im pastaj ata që vijnë pas tyre…” deri në fund të hadithit.

Silsiletul huda uen nur audiokaseta (396)

Unejs Sheme FB

Postuar te Hadithe të dobëta/shpifura | Lini një koment

A mund të bazohemi tek libri “Shpirti” i Ibën Kajimit?

A mund të bazohemi tek libri “Shpirti” i Ibën Kajimit?

Nuk duhet bazuar tek ai libër, edhe pse Ibën Kajimi është vërtetë kajim (i vlefshëm) tek ne, por libri i tij, nëse është i tij në të vërtetë, i ngjan atyre librave që sot i shkruajnë fillestarët dhe atyre që nxitojnë dhe ecin kuturu natën. Pra nëse është e saktë se libri është i tij, atëherë shihet se është ndër librat e parë që i ka shkruar, dmth para se të lirohet nga fanatizmi ideologjik, medhhebor dhe mitologjik, e kjartë? 1

(Shejh Albani)

Jeton Bozhlani

_______________

1. Shejh Bekèr Ebu Zejd (Allahu e meshirofte) ne librin e tij per jeten, punen dhe trashegimine shkencore te Iben Kajimit, diku deri ne 6 faqe me argumente te shumta, pas nje studimi te gjere dhe me meditim qe I kishte bere librit te Er Ruh te Iben Kajimit, vjen me fakte bindese se libri eshte I Iben Kajimit,..ku pervec dijetareve te asaj kohe qe e kane aprovuar kete, dhe permendja e tij te ketij libri te tij ne nje liber tjeter te vetin..Iben Kajimi aty gjithashtu permend edhe shejhul-Islamin, mesuesin e tij Iben Tejmije…Nese Ibn Kajimi aty ka mesele qe nuk ja ka qelluar te se vertetes, kjo qeshtje ne krahasim me veprimtarine e tij te pasur nuk eshte asgje dhe ai ka shperblim per kete..Ne anen tjeter nga ky aspekt nuk ka shpetuar as shejh Albani rahinehullah, sikurse eshte qeshtja me librin e tij te fikhut ne dy vollume (Eth-themerul mustetab)..ku shejhu ka kerkuar qe meselet e fikhut qe gjenden ne to mos ti marrin studentet per baze pasiqe eshte perpiluar heret ne veprimtarine e tij shkencore.Por keto gjera nuk e ulin vleren e asnjerit prej dijetareve pasiqe dituria eshte diqka qe kerkohet dhe avancohet vazhdimisht. E dihet se keta dijetare ishin kerkues dije deri ne vdekjen e tyre. E me kujtohet ne nje zijaret te shejhut me disa studente ne shtepine e tij, shejhu e quante veten kerkues I vogel dije edhepse ai kishte shkelur te tetedhjetat dhe akoma qendronte mbi libra duke lexuar.
Allahu I meshirofte te gjithe! (Zejd Haziri)

Postuar te Të ndryshme | Lini një koment

Bazat e thirrjes selefije

Bazat e thirrjes selefije

Shejh Albani (Allahu e meshirofte!): Bazat e thirrjes selefije ngrihet mbi tri gjera:

1. Kurani Ndershem.
2. Suneti autentik.
3. Kuptimi i ketyre te dyjave (Kuranit dhe Sunetit) sipas metodologjise se es selefus salih prej sahabeve, tabiineve dhe pasuesit e tyre.

Prandaj dhe shkaku i humbjes se te gjitha grupacioneve, nga te hershmit dhe te sotmit, eshte moskapja me keto tri baza.

“Es Sahihah”

Unejs Sheme-FB

Postuar te Metodologji | Lini një koment

Si të veprojmë nëse në rrugë gjejmë një shumë të vogël parash?

Si të veprojmë nëse në rrugë gjejmë një shumë të vogël parash?

Pyetje: Njëri pyet nëse në rrugë gjej para apo gjëra tjera që nuk kanë vlerë, si të veproj me to?

Përgjigje: Nëse është ashtu siq përmendët, atëherë nëse është i varfër është më meritor për to, por nëse është i pasur, atëher ia jep një të varfëri si sadaka.

(Shejh Albani, 439)

Jeton Bozhlani FB

Postuar te Pyetje dhe përgjigje | Lini një koment

{FOTO E BALLINËS} 6. Vendimi i Islamit për lënësin e Namazit

Librat e Imam Albanit rahimehUllah të përkthyera në gjuhën shqipe

6. Vendimi i Islamit për lënësin e Namazit

20141003_145011

Postuar te Foto të librave të përkthyera | Lini një koment

Nuk lejohet agjërimi i Ditës së Arafatit nëse i bie në ditën e premte nëse nuk ke agjëruar në ditën e enjte gjithashtu

Nuk lejohet agjërimi i Ditës së Arafatit nëse i bie në ditën e premte nëse nuk ke agjëruar në ditën e enjte gjithashtu

Pyetësi: “Nëse Dita e Arafatit bie në ditën e Premtë, dhe nëse një grua pastrohet nga cikli në ditën e Enjtë ose nëse udhëtari kthehet në shtëpi në ditën e Enjtë, a i lejohet këtij personi të agjëroj vetëm ditën e Premtë për ditën e Arafatit?”

Shejkh el Albani: “Jo. A është obligim agjërimi i Ditës së Arafatit?”

Pyetësi: “Jo.”

Shejkh el Albani: “Dhe a lejohet vetmimi i ditës së Premtë me agjërim?”

Pyetësi: “Jo.”

Shejkh el Albani: “Pra, nëse ndalesa bie ndesh me lejeswn, atëherë ndalesa ka përparësi ndaj lejesës. Kështu që pëgjigjia (për pytjen tënde) është që nuk lejohet.”

Silsilatul huda ue nur 484/5

Lirim Perçuku FB

Postuar te Fikhu, Pyetje dhe përgjigje | Lini një koment

Rreth Kurbanit dhe ndarjes së saj

Rreth Kurbanit dhe ndarjes së saj

Shejh Albani (Allahu e meshirofte!): Persa i perket asaj qe eshte perhapur ne mesin e njerezve se nje e treta e kurbanit hahet, nje e treta jepet sadaka dhe nje e treta dhurohet kjo nuk ka aspak baze. Secili mund te jap sadaka nga kurbani i tij sa te deshiroje. Profeti salAllahu alejhi ue selem ka thene: “Ju kisha ndaluar nga rezervimi i mishit te kurbanit. Prandaj (tani) hani, jepsni sadaka dhe ruani (sa te doni e persa kohe te deshironi).”
Pra, ai salAllahu alejhi ue selem nuk vendosi dhe nuk caktoi kufi (sesa duhet te jepet sadaka).

Silsiletul huda uen nur 280

Unejs Sheme FB

Postuar te Fikhu | Lini një koment