A mund të bazohemi tek libri “Shpirti” i Ibën Kajimit?

A mund të bazohemi tek libri “Shpirti” i Ibën Kajimit?

Nuk duhet bazuar tek ai libër, edhe pse Ibën Kajimi është vërtetë kajim (i vlefshëm) tek ne, por libri i tij, nëse është i tij në të vërtetë, i ngjan atyre librave që sot i shkruajnë fillestarët dhe atyre që nxitojnë dhe ecin kuturu natën. Pra nëse është e saktë se libri është i tij, atëherë shihet se është ndër librat e parë që i ka shkruar, dmth para se të lirohet nga fanatizmi ideologjik, medhhebor dhe mitologjik, e kjartë? 1

(Shejh Albani)

Jeton Bozhlani

_______________

1. Shejh Bekèr Ebu Zejd (Allahu e meshirofte) ne librin e tij per jeten, punen dhe trashegimine shkencore te Iben Kajimit, diku deri ne 6 faqe me argumente te shumta, pas nje studimi te gjere dhe me meditim qe I kishte bere librit te Er Ruh te Iben Kajimit, vjen me fakte bindese se libri eshte I Iben Kajimit,..ku pervec dijetareve te asaj kohe qe e kane aprovuar kete, dhe permendja e tij te ketij libri te tij ne nje liber tjeter te vetin..Iben Kajimi aty gjithashtu permend edhe shejhul-Islamin, mesuesin e tij Iben Tejmije…Nese Ibn Kajimi aty ka mesele qe nuk ja ka qelluar te se vertetes, kjo qeshtje ne krahasim me veprimtarine e tij te pasur nuk eshte asgje dhe ai ka shperblim per kete..Ne anen tjeter nga ky aspekt nuk ka shpetuar as shejh Albani rahinehullah, sikurse eshte qeshtja me librin e tij te fikhut ne dy vollume (Eth-themerul mustetab)..ku shejhu ka kerkuar qe meselet e fikhut qe gjenden ne to mos ti marrin studentet per baze pasiqe eshte perpiluar heret ne veprimtarine e tij shkencore.Por keto gjera nuk e ulin vleren e asnjerit prej dijetareve pasiqe dituria eshte diqka qe kerkohet dhe avancohet vazhdimisht. E dihet se keta dijetare ishin kerkues dije deri ne vdekjen e tyre. E me kujtohet ne nje zijaret te shejhut me disa studente ne shtepine e tij, shejhu e quante veten kerkues I vogel dije edhepse ai kishte shkelur te tetedhjetat dhe akoma qendronte mbi libra duke lexuar.
Allahu I meshirofte te gjithe! (Zejd Haziri)

Postuar te Të ndryshme | Lini një koment

Bazat e thirrjes selefije

Bazat e thirrjes selefije

Shejh Albani (Allahu e meshirofte!): Bazat e thirrjes selefije ngrihet mbi tri gjera:

1. Kurani Ndershem.
2. Suneti autentik.
3. Kuptimi i ketyre te dyjave (Kuranit dhe Sunetit) sipas metodologjise se es selefus salih prej sahabeve, tabiineve dhe pasuesit e tyre.

Prandaj dhe shkaku i humbjes se te gjitha grupacioneve, nga te hershmit dhe te sotmit, eshte moskapja me keto tri baza.

“Es Sahihah”

Unejs Sheme-FB

Postuar te Metodologji | Lini një koment

Si të veprojmë nëse në rrugë gjejmë një shumë të vogël parash?

Si të veprojmë nëse në rrugë gjejmë një shumë të vogël parash?

Pyetje: Njëri pyet nëse në rrugë gjej para apo gjëra tjera që nuk kanë vlerë, si të veproj me to?

Përgjigje: Nëse është ashtu siq përmendët, atëherë nëse është i varfër është më meritor për to, por nëse është i pasur, atëher ia jep një të varfëri si sadaka.

(Shejh Albani, 439)

Jeton Bozhlani FB

Postuar te Pyetje dhe përgjigje | Lini një koment

{FOTO E BALLINËS} 6. Vendimi i Islamit për lënësin e Namazit

Librat e Imam Albanit rahimehUllah të përkthyera në gjuhën shqipe

6. Vendimi i Islamit për lënësin e Namazit

20141003_145011

Postuar te Foto të librave të përkthyera | Lini një koment

Nuk lejohet agjërimi i Ditës së Arafatit nëse i bie në ditën e premte nëse nuk ke agjëruar në ditën e enjte gjithashtu

Nuk lejohet agjërimi i Ditës së Arafatit nëse i bie në ditën e premte nëse nuk ke agjëruar në ditën e enjte gjithashtu

Pyetësi: “Nëse Dita e Arafatit bie në ditën e Premtë, dhe nëse një grua pastrohet nga cikli në ditën e Enjtë ose nëse udhëtari kthehet në shtëpi në ditën e Enjtë, a i lejohet këtij personi të agjëroj vetëm ditën e Premtë për ditën e Arafatit?”

Shejkh el Albani: “Jo. A është obligim agjërimi i Ditës së Arafatit?”

Pyetësi: “Jo.”

Shejkh el Albani: “Dhe a lejohet vetmimi i ditës së Premtë me agjërim?”

Pyetësi: “Jo.”

Shejkh el Albani: “Pra, nëse ndalesa bie ndesh me lejeswn, atëherë ndalesa ka përparësi ndaj lejesës. Kështu që pëgjigjia (për pytjen tënde) është që nuk lejohet.”

Silsilatul huda ue nur 484/5

Lirim Perçuku FB

Postuar te Fikhu, Pyetje dhe përgjigje | Lini një koment

Rreth Kurbanit dhe ndarjes së saj

Rreth Kurbanit dhe ndarjes së saj

Shejh Albani (Allahu e meshirofte!): Persa i perket asaj qe eshte perhapur ne mesin e njerezve se nje e treta e kurbanit hahet, nje e treta jepet sadaka dhe nje e treta dhurohet kjo nuk ka aspak baze. Secili mund te jap sadaka nga kurbani i tij sa te deshiroje. Profeti salAllahu alejhi ue selem ka thene: “Ju kisha ndaluar nga rezervimi i mishit te kurbanit. Prandaj (tani) hani, jepsni sadaka dhe ruani (sa te doni e persa kohe te deshironi).”
Pra, ai salAllahu alejhi ue selem nuk vendosi dhe nuk caktoi kufi (sesa duhet te jepet sadaka).

Silsiletul huda uen nur 280

Unejs Sheme FB

Postuar te Fikhu | Lini një koment

Arabia Saudite eshte shteti me i afert me Kuranin dhe Sunnetin

Arabia Saudite eshte shteti me i afert me Kuranin dhe Sunnetin

Arabia Saudite eshte shteti me i afert me Kuranin dhe Sunnetin. Nuk ekziston vend ku Selefit kane liri me shume se sa ne Arabine Saudite…Mirpo, pas kryengritjes ne xhamine e shenjte(Meke) situat ndryshoi.”

(Sisiletul-ul-huda uen-Nur; 201)

Postuar te Metodologji | Lini një koment

Vullneti i hekurt i shejh Albanit

Vullneti i hekurt i shejh Albanit

     Ishte kaderi (caktimi) i Allahut, qe ne vitin 1389 Hixhri qe korespondon me vitin 1969, te burgosesha bashke me disa dijetare te tjere, pa asnje arsye dhe pa bere asnje faj. Gabimi yne i vetem ishte se kishim ftuar ne rruge te Allahut dhe u kishim mesuar njerezve fene e Allahut. Ata me cuan tek burgu i kalase dhe ne disa burgje te tjera te Damaskut. Pas nje fare kohe me lane te lire, per te me burgosur per here te dyte ne vendin e quajtur: Xhezijratu el Ekdi, ku qendrova disa muaj, te cilat shpresoj te jene ne rruge te Allahut. Ishte caktim i Allahut qe me vete te kisha vetem librin tim te preferuar Sahih Muslim, nje laps dhe nje gome. Ne burg u angazhova per realizimin e endrres time ne permbledhjen dhe perpunimin (aty ku e kerkonte nevoja) te Sahihut te Muslimit. Brenda tre muajve arrita ta perfundoj, nderkohe qe punoja në të dite- nate, pa ndjere lodhje e as dembelizem. Ne kete menyre, ajo qe armiqte e umetit deshen ta kthenin ne hakmarrje ndaj nesh, u kthye ne miresi, frytet e te ciles i shijojuan te gjithe nxenesit e dijes ne cdo vend. Dhe per kete, falenderimet i takojne vetem Allahut, qe me miresine e Tij realizohen punet e mira.

[Jeta e dijetarit te madh Albani fq 14].

Fb-Udha e Besimtareve

Postuar te Fragmente nga jeta e shejh Albanit | Lini një koment

Hapja e tubimit me leximin e një pjese të Kuranit

Hapja e tubimit me leximin e një pjese të Kuranit

Cili është mendimi i juaj rreth asaj që është bërë traditë, leximi i një pjese të Kuranit në hapje të programeve apo manifestimeve?

Përgjigje: Hapja e mexhliseve (tubimeve) me lexim të një pjese të Kuranit është vepër e selefëve.

(Imam Albani, kaseta 402)

Jeton Bozhlani

Postuar te Të ndryshme | Lini një koment

Padrejtësitë e udhëheqësve ndaj popullit

 Padrejtësitë e udhëheqësve ndaj popullit

Allahu subhanehu ue teala thotë: “E kështu, Ne u japim pushtet disa keqbërësve mbi të tjerët, si dënim për veprat e tyre të këqija.” [El-En’am, 129]

Shejh Albani lidhur me këtë ajet thotë:

“Pra nëse një popull duan që të largojnë padrejtësitë që u bëhen nga prijësitë sundimtarë, atëher le të heqin dorë nga padrejtësitë që ata bëjnë vetë”.[1]

[1] Komentimi i Akides Tahavije nga shejh Albani rahimehullah. Botoi: Es Sebil

Postuar te Metodologji, Uncategorized | Lini një koment